Göm menyn

Filosofiska fakulteten önskar alla välkomna!

Filosofiska fakulteten inbegriper grundutbildning samt forskning och spänner över humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, datavetenskap, ekonomi och viss tematisk naturvetenskap.

Nyheter


 

puff

Filfakta nr 4, 2014

Varsågoda, här hittar ni höstens första Filfakta - Filosofiska fakultetens nyhetsbrev! Trevlig läsning!

puff

Medkänslans kollaps

Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet.

blogg

Doktorand bloggar om valet

Richard Öhrvall, statistiker vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik och doktorand vid LiU, bloggar om valet för Svenska Dagbladets räkning.

Tema Genus logga

Strimman 2014-2015

"Genus gör skillnad" är temat på Strimman-föreläsningarna för 2014-2015. Värd är Tema Genus. Årets strimman-föreläsningar bjuder på spännande, intressanta och tankeväckande föreläsningar med genusperspektiv som utgångspunkt om bland annat minoriteter, kulturer och ”monster”. Välkomna!

 


 

 

 

Knapp Srimman 2014-2015
Knapp: Nyhetsbrev Filfakta
disputationer
Knapp Öppet Campus Norrköpiong
Knapp Grundutbildningsdagen 2014

Nominera till Filosofiska fakultetens priser 2014


Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten har inrättat följande priser:

  •  Pris till lärare eller tjänsteman vid filosofiska fakulteten som gjort särskilda insatser för fakultetens grundutbildning eller forskarutbildning
  • Pris till forskare som gjort en uppmärksammad forskningsinsats inom filosofiska fakulteten det senaste året
  • Pris för avhandling inom filosofiska fakulteten det senaste året

Nomineringar tillhanda senast den 20 oktober 2014

Kungörelse filosofiska fakultetens priser 2014


 

Forskarutbildningsdag 15 oktober 2014

Filosofiska fakulteten inbjuder till Forskarutbildningsdag den 15 oktober. Dagen är öppen för alla handledare och doktorander vid Filosofiska fakulteten.

Tema: Dagens doktorer - unika eller standardiserade?

Anmälan senaste 8 oktober!

Filosofiska fakultetens forskarutbildningsdag 15 oktober 2014


Händelser i kalendariet


 Sidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-09-12