Göm menyn

Filosofiska fakulteten önskar alla välkomna!

Filosofiska fakulteten inbegriper grundutbildning samt forskning och spänner över humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, datavetenskap, ekonomi och viss tematisk naturvetenskap.

Nyheter


 

puff-jonsson85

Succé för nytt masterprogram vid Filosofiska fakulteten

Ethnic and Migration Studies vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) är Filosofiska fakultetens första internationella masterprogram i Norrköping. När ansökningsperioden startade var det 360 personer som visade intresse för de 20 platserna. Nu har programmet 28 registrerade studenter från hela världen, varav 7 stycken är betalande.

johan-puff-85

Fler blocköverskridande styren i kommunerna

Östergötland och Södermanland har flest kommuner med blocköverskridande styren. Ett nytt parlamentariskt landskap skapar pragmatiska och oväntade politiska lösningar.

puff-cecilia

Fyra miljoner kronor ska belysa miljöproblem ur humanioraperspektiv

Forskningsprogrammet The Seed Box är Sveriges största inom miljöorienterad humaniora och förlagt till Linköpings universitet. Nu delar The Seed box ut bidrag till forskare, författare och konstnärer världen över. Alla projekt som får pengar tar upp akuta miljöfrågor och visar på nya metoder och vägar – inte sällan konstnärliga – för att ta itu med vår relation med miljön.

litennordlys-puff

Nordlys - alla vill västerut

I september arrangerade filosofiska fakulteten ”Staff Days” för Nordlys-medlemmar. Man kunde då konstatera att studenter söker sig västerut. Finska studenter vill till Sverige och svenska studenter till Norge och Island. Och det är huvudstäderna som lockar mest.

 




Sidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 24 09:16:38 CET 2016