Göm menyn

Filosofiska fakulteten önskar alla välkomna!

Filosofiska fakulteten inbegriper grundutbildning samt forskning och spänner över humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, datavetenskap, ekonomi och viss tematisk naturvetenskap.

Nyheter


 

puff

Film lyfter fram migrationsfrågor

”Franska för nybörjare”. ”Muren”. ”Jag och mina två mammor”. De filmerna kommer under hösten att visas inom ramen för projektet Migra movies i Norrköping. Tanken är att få igång samtal om migration och diskriminering och hur mångfald påverkar stadsliv och arbete. Forskare från LiU deltar.

annette

Några minuter med Anette Wickström...

... som i sin socialantropologiska forskning drar paralleller mellan hälsoarbete i Sydafrika och Sverige.

ingenbild

Östgöta Gille utlyser Doktorandstipendier för 2014

Östgöta Gille i Stockholm erbjuder två doktorandstipendium på vardera
15 000 kr till forskarstuderande vid Linköpings universitet. Stipendiet kan efter ansökan tilldelas doktorand som utfört ett prisvärt individuellt arbete vid någon av universitetets fakulteter.

Tema Genus logga

Strimman 2014-2015

"Genus gör skillnad" är temat på Strimman-föreläsningarna för 2014-2015. Värd är Tema Genus. Årets strimman-föreläsningar bjuder på spännande, intressanta och tankeväckande föreläsningar med genusperspektiv som utgångspunkt om bland annat minoriteter, kulturer och ”monster”. Välkomna!

 


 

 

 

Knapp Srimman 2014-2015
Knapp: Nyhetsbrev Filfakta
disputationer
Knapp Grundutbildningsdagen 2014
Knapp Öppet Campus Norrköpiong


 

Forskarutbildningsdag 15 oktober 2014

Filosofiska fakulteten inbjuder till Forskarutbildningsdag den 15 oktober. Dagen är öppen för alla handledare och doktorander vid Filosofiska fakulteten.

Tema: Dagens doktorer - unika eller standardiserade?

Anmälan senaste 8 oktober!

Filosofiska fakultetens forskarutbildningsdag 15 oktober 2014


Händelser i kalendarietSidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-09-02