Göm menyn

Filosofiska fakulteten önskar alla välkomna!

Filosofiska fakulteten inbegriper grundutbildning samt forskning och spänner över humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, datavetenskap, ekonomi och viss tematisk naturvetenskap.

Nyheter


 

Puffbild Bokmässan 2016

Bokmässan i Göteborg, en del av den tredje uppgiften

22-25 september var Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap på Bokmässan i Göteborg för att berätta för en bok- och läsintresserad publik vad vi gör här på Linköpings universitet. Här kommer en tillbakablick!

vitbild

Internationaliseringsdag 18 januari

Den 18 januari bjuder Filosofiska fakulteten in till en Internationaliseringsdag för alla som på något sätt är involverade i internationaliseringsarbete. Syftet är erfarenhetsutbyte, att visa på goda exempel och att sätta fokus på internationalisering.

Bild på konferensdeltagare

Konferens om flyktingmottagande

Under två dagar i januari arrangerar Norrköpings kommun tillsammans med LiU en konferens för att lyfta goda exempel och hitta innovativa lösningar för kommunernas flyktingmottagande.

Björn-Ola Linnér

Forskar om geopolitik och hållbar utveckling

LiU-forskaren Björn-Ola Linnér blir programchef för ett nytt stort forskningsprogram om geopolitik och hållbar utveckling. Mistra satsar 48 miljoner kronor under fyra år.

 
Sidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jan 18 11:34:45 CET 2017