Göm menyn

Filosofiska fakulteten önskar alla välkomna!

Filosofiska fakulteten inbegriper grundutbildning samt forskning och spänner över humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, datavetenskap, ekonomi och viss tematisk naturvetenskap.

Nyheter


 

puff100klimat

Risk att utsatta grupper drabbas av klimatanpassning

Trots det positiva med att allt fler länder sätter in åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat kan insatserna även slå fel och drabba redan utsatta grupper.

bildvit

Godkänt för konstvetenskap

Kandidatexamen i konstvetenskap och visuell kommunikation har tidigare fått omdömet bristande kvalitet vid Universitets-
kanslersämbetets (UKÄ) utvärdering. Nu är bristerna åtgärdade och UKÄ ger åter grönt ljus för utbildningen.

puff100

Manlig syn på miljö under luppen

Hur ska man egentligen angripa problemet med klimatförändringar? Linköpingsforskaren Martin Hultman är 24-26 juni specialinbjuden till en konferens i Vancouver för att berätta om vilken roll genus spelar för klimatarbetet i rika industriländer.

fruktpuff100

Stor acceptans för statlig styrning av individers beslut

Acceptansen för att staten aktivt försöker påverka individer att ta beslut som är gynnsamma både för individ och samhälle – så kallad nudging – är stor både i Sverige och USA.

 


 

 

 

Knapp Srimman 2014-2015
Knapp: Nyhetsbrev Filfakta
disputationer
Knapp Öppet Campus Norrköpiong


 


Händelser i kalendarietSidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-07-01