Göm menyn

För dig som är studierektor

Beskrivning av uppdraget som studierektor

Studierektorns väsentligaste arbetsuppgifter avser ledning och utveckling av verksamhet och människor. För ett framgångsrikt arbete inom dessa områden krävs ett avsevärt mått av kommunikation och annan samverkan mellan å ena sidan studierektorn och å andra sidan bl.a. prefekt, övriga studierektorer inom institutionen, utbildningsnämnder eller andra programledningar och sist men inte minst lärare och andra anställda samt studenter inom studierektorns ansvarsområde såsom detta definierats i samband med förordnandet som utbildningen inom viss institution eller del därav. Det åligger studierektor att organisera sin verksamhet med beaktande av nämnda förhållande.

Relevanta beslut

Hanteringsordning för inrättande

Regler för examination

Kontaktpersoner för studierektorer

Utbildningsledare: Björn Ivarsson Lilieblad, 013-285631 bjorn.ivarsson.lilieblad@liu.se

Ekonomi: Fredrik Nordén, 013-282087, fredrik.norden@liu.se

Budget

FFKs ekonomiwebb


 

Relevanta länkar

Högskoleverket


 


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 05 09:09:09 CET 2018