Göm menyn

Forskarutbildningsdagen 2017

Forskarutbildningars utmaningar och möjligheter – en fråga om kvalitet

Datum: 22 november

Tid: 09:15-12:00

Lokal: TEMCAS, Tema-huset

LiU har beslutat om en modell för det interna kvalitetssäkringsarbetet inom utbildning på alla nivåer. För forskarutbildningarna vid filosofiska fakulteten innebär det att de utbildningar som inte har utvärderats av UKÄ kommer att utvärderas internt i en sexårscykel. Under förmiddagen kommer kvalitetssäkringsmodellen för forskarutbildning att presenteras. Vi kommer även att få höra hur några forskarutbildningar ser på sina utmaningar och möjligheter i relation till kvalitetssäkring. Därefter diskuterar vi dessa frågor. Syftet med dagen är att väcka tankar och idéer kring hur vi arbetar med kvalitetssäkring av fakultetens forskarutbildningar.

Program

09.15-09.20  Inledning
                    Karin Axelsson, prodekan

09.20-10.00  LiUs modell för kvalitetssäkring av forskarutbildning
                    Roger Klinth, prorektor

10.00-10.15  Kaffe

10.15-11.00  Forskarutbildningens utmaningar och möjligheter
                    Bitr professor Malin Thor Tureby, ISAK, professor Ulf Melin, IEI, doktorand Johanna Vernqvist, IKK

11.00-11.40  Gruppdiskussioner

11.40-12.00  Återsamling, uppsummering och avslutning

 

Sista anmälningsdag: 17 nov

Förmiddagskaffe ingår.
Ev allergier meddelas nedanstående kontaktperson.

Kontaktperson

Utbildningsledare Anne-Christine Lindvall
anne-christine.lindvall@liu.se
 


 

Du måste vara inloggad för att kunna anmäla eller avanmäla dig

Logga in med LiU-id

Antal anmälda: 28

Namn
Marianne Abramsson
Hans Andersson
Thordis Arrhenius
Karin Axelsson
David Bastviken
Klara Bladh
Gisela Eckert
Charlotta Einarsson
Carin Franzén
Anna Johnsson Harrie
Stefan Jonsson
Susanne Kelfve
Kjell O Lejon
Jakob Lien
Anna Lundberg
Truls Löfstedt
Ulf Melin
Sarah Mitchell
Andreas Motel-Klingebiel
Hans Nilsson
Jesper Olsson
Erik Prytz
Mary Rudner
Johanna Sköld
Ellen Söderblom Saarela
Malin Thor Tureby
Anette Wickström
Karin Zetterqvist Nelson

Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 26 11:06:59 CEST 2017