Göm menyn

Aktuella disputationer

Här nedan listas aktuella disputationer på Filosofisk fakultet. Listan genereras från LiU:s centrala kalendarium.


 

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.

 


 bild på avhandlingar

Relevanta länkar


 

Inläggning av disputationer inom filfak i kalendariet

För att disputationerna ska synas på denna sidan måste de först läggas in i  LiU:s centrala kalendarium.

Därifrån hämtar sedan vi informationen via ett RSS-flöde. Vi söker ut alla disputationer som är märkta med Filfak.

Därför är det mycket viktigt när man lägger in disputationen i kalendariet, att man under rubriken Publicera även på, markerar Filfak.

På så vis går det automatiskt ett mail till moderartor på Filfak som kan godkänna att den läggs ut. Glömmer man att markera Filfak läggs disputationen endast ut under LiU.

För att få en enhetlighet i rubriksraden och för att snabbt och lätt kunna se vem som disputerar och i vilket ämne rekommenderar vi att följande skrivs in rubriksfältet: Förnamn och Efternamn och därefter Ämne.


Sidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 24 08:59:28 CET 2014