Göm menyn

Spikning

Dekanus (eller prodekanus) skriver på ett exemplar av doktorsavhandlingen senast tre veckor före disputationen. Senast vid denna tidpunkt spikas det påskrivna exemplaret på universitetets officiella anslagstavla som finns i hus Origo, entréplan. Dessförinnan ska Registrator (registrator@liu.se) i hus Origo kontaktas och en tid finnas överenskommen för spikning. Samtidigt lämnas kvittona från institutionen och biblioteket på leveransen av avhandlingen. Spikningstiden skall ligga inom terminstid.

Om synnerliga skäl föreligger kan dekanus medge förkortad spikningstid.


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jan 08 08:57:55 CET 2014