Göm menyn

Välkomna till Filosofiska fakultetens del av handledarkursen Handledning av forskarstuderande – avancerad kurs i högskolepedagogik, 4 hp

Den fakultetspecifika delen består av två halvdagars kurs, samt ett paper. Deltagande vid den fakultetspecifika delen bör ske mot slutet av, eller efter, den universitetsgemensamma delen av handledarkursen, vilken ges vid Didacticum.

Vid första kurstillfället diskuteras bland annat filosofiska fakultetens strategier, policys och syn på handledning, etisk forskning och doktorandstudier, samt genus och  Lika Villkor.

Andra kurstillfället består av ett seminarium baserat på de paper de medverkande till detta kurstillfälle skall ha avfattat. Seminariet leds av prodekan Karin Axelsson.
 

Kommande kurstillfällen & anmälan:

Delkurs I den 15 december 2017 kl 08:30-12:00

Delkurs II kommer att ges under början av 2018. Datum ännu ej fastställt.

 

För mer information kontakta Anne-Christine Lindvall, Filosofiska fakultetens kansli, 013 - 28 44 15 anne-christine.lindvall@liu.se

 

 


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 11 16:44:37 CEST 2017