Göm menyn

Välkomna till Filosofiska fakultetens del av handledarkursen Handledning av forskarstuderande – avancerad kurs i högskolepedagogik, 4 hp

Den fakultetspecifika delen består av två halvdagars kurs, samt ett paper. Deltagande vid den fakultetspecifika delen bör ske mot slutet av, eller efter, den universitetsgemensamma delen av handledarkursen, vilken ges vid Didacticum.

Vid första kurstillfället diskuteras bland annat filosofiska fakultetens strategier, policys och syn på handledning, etisk forskning och doktorandstudier, samt genus och  Lika Villkor.

Andra kurstillfället består av ett seminarium baserat på de paper de medverkande till detta kurstillfälle skall ha avfattat. Seminariet leds av prodekan Mathias Broth.
 

Kommande kurstillfällen & anmälan:

Delkurs 1: 23 april, kl. 13:15-16:30. Lokal: Rum D, D-huset, Campus Valla

Delkurs 2: 28 maj kl. 13:15-16:00.  Lokal: Rum C, D-huset, Campus Valla

 

 

För mer information kontakta Anne-Christine Lindvall, Filosofiska fakultetens kansli, 013 - 28 44 15 anne-christine.lindvall@liu.se

 

 


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Feb 02 14:58:56 CET 2018