Göm menyn

Välkomna till filosofiska fakultetens del av handledarkursen Handledning av forskarstuderande – avancerad kurs i högskolepedagogik, 4 hp

Den fakultetspecifika delen består av två halvdagars kurs, samt ett paper. Deltagande vid den fakultetspecifika delen bör ske mot slutet av, eller efter, den universitetsgemensamma delen av handledarkursen, vilken ges vid Didacticum.

Vid första kurstillfället diskuteras bland annat filosofiska fakultetens strategier, policys och syn på handledning, etisk forskning och doktorandstudier, samt genus och  Lika Villkor.

Andra kurstillfället består av ett seminarium baserat på de paper de medverkande till detta kurstillfälle skall ha avfattat. Seminariet leds av prodekan Karin Axelsson.
 

Kommande kurstillfällen & anmälan:

Kommande kurstillfällen kommer att annonseras på denna sida. För mer information kontakta Anne-Christine Lindvall, filosofiska fakultetens kansli, 013 - 28 44 15 anne-christine.lindvall@liu.se

 

 


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Sep 20 14:39:27 CEST 2017