Göm menyn

Forskning

Vid Filosofiska fakulteten strävar vi efter att bygga upp profilerade, ämnesövergripande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Inom ramen för dessa och inom de forskarskolor som är knutna till fakulteten finns såväl tvärvetenskaplig som ämnesdisciplinär forskarutbildning.

 

Ny webb med besökaren i fokus

Linköpings universitet har en ny webb, tydligt inriktad på externa besökare som enkelt ska kunna hitta den information de behöver. Du hittar Filosofiska fakultetens sidor i den nya webben här.

De sidor som ligger kvar här innehåller främst information som berör anställda och befintliga studenter.

 

 

Knapp Disputationer

 

Nyckeltal

  • Professorer: 70
  • Forskarstuderande: 200
  • Forskarutbildningar: 23

Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 26 14:59:20 CEST 2017