Göm menyn

Filosofiska fakultetens grundutbildningsdag
12 oktober 2016

"Utbildnings användbarhet och studenters förberedelser för arbetslivet"

toppbild grundutbildningsdag filfak

Grundutbildningsdagen 2016

Grundutbildningsdagen är ett årligt arrangemang där aktuella pedagogiska frågor diskuteras.

Temat för årets grundutbildningsdag, som genomfördes den 12 oktober, var ”utbildnings användbarhet och studenters förberedelse för arbetslivet”.

Vi fick ta del av några presentationer som på olika sätt belyser hur utbildning förbereder studenter för arbetslivet och hur studenter kan bli ”anställningsbara ” efter genomgången utbildning.

Nedanstående presentationer ingick i programmet:


 Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv (pdf)

 Gun Sparrhoff
 

 Förmågor för anställningsbarhet inom nationalekonomi och  polkandprogrammet (pdf)

 Göran Hägg, Linnea Tengvall, Peter Andersson, Linn Arnell, Sofia Holmberg, Rickard Mobäck, Mats Pettersson

 
 Åtgärder inom kulturvetarprogrammet gällande förberedelser  inför arbetslivet (pdf)

 Gary Svensson, Karin Ström Lehander, Ann-Sofie Löw, Angelica Lindblad

                     

                    kontaktperson

Charlotta Einarsson, utbildningsledare
charlotta.einarsson@liu.se


 

relevanta länkar

 Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 14 11:02:03 CEST 2016