Göm menyn

Filosofiska fakultetens grundutbildningsdag 28 februari 2018

Hållbar utveckling - hur integrerar vi det i fakultetens utbildningar?

 

Välkommen till årets grundutbildningsdag!

Tid: 28 februari kl 9.00-12.00

Plats: TEMCAS

 

Grundutbildningsdagen är ett årligt arrangemang där aktuella pedagogiska frågor diskuteras. Temat för årets grundutbildningsdag är "Hållbar utveckling - hur integrerar vi det i fakultetens utbildningar?" Vi kommer få ta del av några olika presentationer som på olika sätt belyser och ger exempel på hur hållbar utveckling kan integreras i våra utbildningar. 

Grundutbildningsdagen vänder sig till medarbetare vid LiU som är verksamma inom den filosofiska fakultetens utbildningar samt kåraktiva studenter inom StuFF.

Program

9.00 - 9.45
”Hållbar utveckling inom utbildning – relevans, retorik, resurs”
Åsa Danielsson, prodekan

9.45 - 10.15
Kaffe

10.15 - 10.45
”Vad innebär hållbarhet i utbildningar om digitalisering?”  
Ida Lindgren, programansvarig Kandidatprogrammet Systemvetenskap samt Masterprogrammet IT och management

10.45 - 11.15  
”Hur gör vi en utbildning för hållbara socionomer?”
Marie Gustavsson, programansvarig Socionomprogrammet

11.15 - 11.45 
”Dilemma – En introduktion till reflektion och diskussion om hållbar utveckling ” 
Annika Silvervarg, programansvarig Masterprogrammet kognitionsvetenskap

11.45 - 12        
Avslutande diskussion

 

Programmet kommer att uppdateras med titlar på presentationerna.

Antalet platser är begränsat och sista dag för anmälan är den 22 februari

 

Välkommen!

Anmäl dig till grundutbildningsdagen här. 

Eventuella frågor kan ställas till charlotta.einarsson@liu.se

 


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Feb 16 13:21:46 CET 2018