Göm menyn

Kalendarium Filosofiska fakulteten

2017-12-13

Gästseminarium med Raul Delgado Wise, Professor, University of Zacatecas, Mexico, UNESCO Chair on Migration, Development and Human Rights: "Migration and labour: Imperialism, unequal development and forced migration"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med professor Reine Meylaerts (KU Leuven) som kommer att tala om “Cultural Mediators between Agency and Structure: a complex paradox that should not be resolved”.
Kl 15:15 - 17:00
Plats: IKK4260, Key-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ffu/ske?, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2017-12-15

My Frankl - Psykologi

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
My Frankl försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Psychotherapy for Substance Use Disorders - the importance of affects". Opponent: Docent Stig Poulsen, Köpenhamns universitet.
Kl 10:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-28-24 09.

2017-12-19

Afrah Abdulla - Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Afrah Abdulla försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Readiness or resistance? - Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden." Opponent: Professor Anders Gustavsson, Stockholms universitet.
Kl 13:15
Plats: Högskolan Väst, sal C118-120
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-28-24 09.

2018-01-12

Disputation - Lotten Wiréhn

Disputation - Tema Miljöförändring
Lotten Wiréhn försvarar sin avhandling: Climate vulnerability assessment methodology - Agriculture under climate change in the Nordic region. Opponent: Dr. Giuseppe Feola.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Temcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se, telefon 013-282286.

2018-01-17

Ansökning seminarium

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/en/employee/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se.

2018-01-30

Strimman, öppna föreläsningar: Olika sorters historia

Föreläsning - Linköpings universitet
Judiska kvinnors erfarenheter i Sverige: Hur och varför har judiska kvinnors historia osynliggjorts? Hur kunde det vara att leva som kvinna och judinna i Sverige i början av 1900-talet? Vilka livsval och möjligheter fanns det? Hur har judiska kvinnors berättelser om Förintelsen formats av större nationella och historiekulturella perspektiv? Hur kan man se på Förintelsen ur ett genusperspektiv? Malin Thor Tureby: biträdande professor i historia Kristin Wagrell: doktorand tema Kultur och Samhälle
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-02-07

20% seminar, Lisa Karlsson Blom

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mer information kommer snart.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/en/employee/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se.

2018-02-13

Strimman, öppen föreläsning, 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Björn Grip:Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen, och den drabbar ojämlikt. Ju fattigare desto större är risken att dö i förtid. Skillnaderna syns tydligt mellan regioner, städer och stadsdelar. Erik Petersson: Sårade soldater: livet efter stormaktstidens krig Hur var det egentligen att vara soldat under Sveriges stormaktstid? Vilka skador fick de? Hur var det att komma hem efter kriget? Vilken hjälp fick de från staten för sin överlevnad och försörjning? Det är denna bortglömda bild av stormaktstidens krig som föreläsningen handlar om.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.

2018-02-16

Disputation Gustaf Marcus

Disputation - Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Gustaf Marcus, Tema Q Kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Paria: brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap". Opponent: Professor em Arne Melberg, Universitetet i Oslo
Kl 10:00
Plats: K3, Önnesjösalen, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarutbildning-inom-tema-kultur-och-samhalle, kontakta Monica Bödker-Pedersen, e-post monica.bodker-pedersen@liu.se, telefon 011-36 30 90.

2018-03-02

Disputaiton - Johan Nilsson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Johan Nilsson försvarar sin avhandling med titeln "Constructing consumer knowledge in market research: An ethnography of epistemics" (prel titel). Opponent: Prof Franck Cochoy, the Univeristy of Toulouse Jean Jaures, Frankrike Handledare: Claes-Fredrik Helgesson, tema T
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-03-13

Strimman, öppen föreläsning: 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Ungdomar möter historia: Hur gör man historia intressant för ungdomar? Det är en central fråga både för dem som undervisar i historia och dem som visar museer för ungdomar. Madeleine Larsson I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv? Från Strand och Övralid i väster till Norrköpings industrilandskap i öster visas Östergötlands kulturarv upp. Vad händer under guidade visningar i historiska miljöer? Vilka ämnen behandlas, vilka byggnader och föremål tittar man extra på? Vilka kulturarv ”skapas”? David Ludvigsson Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 29 09:31:47 CEST 2013