Göm menyn

Kalendarium Filosofiska fakulteten

2018-08-31

Anja Thorsten - Pedagogik

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Anja Thorsten försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Berättelseskrivande i skolan. Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande". Opponent: Professor Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet.
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-28 24 09.

2018-09-14

DISPUTATION - Mirjam Hagström

Disputation - Tema Barn
Doktorand Mirjam Hagström försvarar sin avhanldingstext med titeln "Raka spår, sidospår, stopp. Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige" Opponent: prof Kerstin von Brömssen, Högskolan Väst. Handledare: prof Karin Zetterqvist Nelson, tema Barn, LiU
Kl 10:15
Plats: TEMcas, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-09-18

Lärande för en hållbar utveckling, seminarium 1 - vilka mål bör vi ställa upp för våra utbildningar, och vilka ämnesmässiga konsekvenser får de för våra utbildningar?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en utblick mot några större samhällsutmaningar och tar upp om nuvarande sätt att organisera kompetenser och utbildningar är tillräckliga för att ta sig an att få vårt samhälle att långsiktigt främja välbefinnande för människor i blomstrande ekosystem. Hur mäter vi om studenter verkar för en hållbar utveckling efter sina utbildningar?
Sista anmälningsdag: 2018-09-05
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/Larande-for-hallbar-utveckling-seminarie-1?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-09-25

Strimmaföreläsning: VALET 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
VALET 2018: HUR GICK DET? Richard Öhrvall, doktorand Den 9 september fick svenska folket tillfälle att välja representanter till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Vilka valde att utnyttja möjligheten att genom valsedeln påverka politiken? Hur valde olika samhällsgrupper att lägga sina röster? Fanns det skillnader mellan stad och landsbygd? Och gick valet som vi hade kunnat förvänta oss? SVÅRFÖRUTSÄGBARA FAKTORER Mikael Rundqvist, universitetslektor Trots alla tidigare erfarenheter och studier visar det sig vara svårt att i detalj förutse vilka faktorer som blir framträdande vid nästa val. Ett omtalat exempel är när döda sälar dök upp vid kuster i Sverige under valrörelsen 1988. Framgången för miljöpartiet var given, trots att det senare visade sig att säldöden berodde på en sjukdom, och inte på någon akut miljöförsämring. Vilken roll spelade sådana svårförutsägbara faktorer i årets val?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-09-26

Handikappvetenskap - Peter Molander

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Peter Molander, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”From detection to intervention - Psychological aspects of online hearing rehabilitation”. Fakultetsopponent: Professor Katja Boersma, Örebro universitet.
Kl 13:00
Plats: Vallfarten, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-28 20 30 .

2018-09-28

Disputation - Indre Genelyte - Lost in Mobility? Labour Migration from Baltic Lithuania to Sweden.

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Indre Genelyte försvarar sin avhandling. Oppenonet är Professor Russell King, University of Sussex.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Hörsal K1, Kåken Hus
För mer information se http:// www.liu.se, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

Disputation - Annsofie Mahrs Träff

Disputation - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Annsofie Mahrs Träff försvarar sin avhandling "Fysisk aktivitet - att röra på sig och må väl." Villkor och dilemman för äldres fysiska aktiviteter. Opponent: Bengt G Eriksson, professor i psykisk helsearbeid, Høgskolen Innlandet, Norge
Kl 13:15
Plats: K1
För mer information se http://https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Anna Martin, e-post Anan Martin@liu.se.

2018-10-09

Strimmaföreläsning: Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige?

Föreläsning - Linköpings universitet
Bo Persson, docent Gissur Erlingsson, professor Hur stora ska kommuner och regioner vara och vilka uppgifter ska de ha? Borde kommuner och regioner slås samman för att bli mer effektiva och slagkraftiga? Under de senaste åren har det i Sverige liksom i de övriga nordiska länderna förts en intensiv debatt om dessa frågor och en del reformer har genomförts. Föreläsningen handlar om drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer. Statsvetarna Gissur Erlingsson och Bo Persson diskuterar drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer utifrån aktuell forskning.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-10-23

Populärvetenskapliga veckan 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
2018-10-23 kl 09:15 -- 2018-10-25 kl 15:15 Kom och träffa LiU:s mest framstående forskare och lyssna på när de berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3, alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Populärvetenskapliga veckan innehåller ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter. Seminarierna är även öppna för allmänheten.
Sista anmälningsdag: 2018-10-20
Plats: C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/popularvetenskapliga-veckan, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

Strimmaföreläsning: Lokal politisk förvaltning i digitaliseringens tidevarv

Föreläsning - Linköpings universitet
DEN LOKALA POLITIKENS DIGITALA UTMANINGAR Elin Wihlborg, professor Under valrörelsen har digitala medier använts på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Vilka värden är värda att vårda i digitaliseringen? Hur skapas digitala dialoger som tar tillvara olika kompetenser, livserfarenheter och normer? DIGITALISERINGENS OMVANDLING Mariana S Gustavsson, postdoktor Ser politiker, kommun- och regiontjänstemän några möjligheter eller utmaningar med digitaliseringen? Vilka är de möjligheterna och utmaningarna i så fall? Hur arbetar de för att skapa en utveckling inom offentlig sektor?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-10-24

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
2018-10-24 kl 13:15 -- 2018-10-21 kl 16:00 Seminariet börjar med exempel från LiU och andra lärosäten där man arbetar med pedagogiska metoder som är tänkta att hjälpa studenter hantera komplexa samhällsutmaningar. Spel, tvärvetenskapliga projekt och arbeten tillsammans med omgivande näringsliv och ideella organisationer tas upp. Vi tar avstamp i diskussionerna från föregående seminarium om kompetenser och försöker inventera om de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra utbildningar på ett trovärdigt sätt kan sägas examinera studenters förmåga att verka för en hållbar utveckling.
Sista anmälningsdag: 2018-10-10
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarium-2?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-11-06

Strimmaföreläsning: Visioner för framtidens kommuner

Föreläsning - Linköpings universitet
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING OCH VÄLFÄRD Josefina Syssner, docent Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Med urbaniseringen tilltar skillnaderna och kommunerna ställs inför allt mer olikartade utmaningar. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Vilken betydelse har visioner i samhällsstyrningen? LOKAL ATTRAKTIONSKRAFT Albin Olausson Algotson Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Men idag är den europeiska unionen, nationella nivån, regionerna och kommunerna involverade i den delikata uppgiften att planera för det okända – att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Och hur hanteras det på kommunal nivå?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-11-22

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en introduktion om att lärande för hållbar utveckling kan ses som enbart kräver mindre ändringar av våra utbildningsprogram, eller kan förändra målen för våra utbildningar helt och hållet, med stora konsekvenser för både utbildningsprogram och institutioner. Om lärande för en hållbar utveckling ska vara inkluderande och inte enbart fokusera på tidigare lösningar på problem, vilken roll ska då studenter ha? Och spelar det roll vilken personlig inställning undervisande lärare har till hållbarhet?
Sista anmälningsdag: 2018-11-07
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarie-3?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande.for-en-hallbar-utveckling-seminarium-4?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2019-01-29

Strimmaföreläsning: Vart går USA?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
DONALD TRUMP OCH DEN INTERNATIONELLA ORDNINGEN Per Jansson, universitetslektor Drygt två år efter hans tillträde som president kan det nu vara dags att utvärdera vad Donald Trump betyder för världspolitiken och den internationella ordningen. Den amerikanska utrikespolitikens uttryck har förändrats väsentligt med Trump-administrationen, men i vilken utsträckning och på vilka sätt har politikens innehåll egentligen förändrats? NYTT POLITISKT TÄNKANDE I USA Charlotte Fridolfsson, docent Högerpopulistiska valframgångar i västerländska demokratier uppmärksammas ofta, inte minst i USA. Samtidigt är senatorn Bernie Sanders en representant för vänsterpopulistiska allianser med andra progressiva krafter vilket ger ett nytt politiskt landskap. Fastän Sanders rörelse är ny, så har den kopplingar till bland annat den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den del av det offentliga samtalet som präglats av revolutionstankar sedan 1700-talet.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-02-12

Strimmaföreläsning: Klarar vi de globala utmaningarna?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
KLARAR VI DE GLOBALA MILJÖUTMANINGARNA? Björn-Ola Linnér, professor Konsumtionen hos en växande global över- och medelklass är en enorm miljöutmaning. Med de nuvarande utsläppstrenderna ser det mörkt ut att nå Parisavtalets klimatmål. FNs agenda 2030 menar att det behövs en grundläggande samhällsomställning. Just här i ligger en av vår tids största utmaningar, men också en källa till hopp om att människor har förmåga att ta sig an svåra dilemman. VART LEDER FN:S HÅLLBARHETSMÅL? Lars Niklasson, biträdande professor FN vill både lösa miljöproblemen och utrota fattigdomen i världen, men går det att uppnå alla goda ting samtidigt och hur ska det gå till? Ett av problemen med FN:s mål är att det saknas en gemensam strategi för att uppnå målen. Varje land ska efter bästa förmåga ta itu med sina problem, vilket ställer krav på politisk handlingskraft. Går det att leva upp till kraven, särskilt i länder med svag ekonomi och politik?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-05

Strimmaföreläsning: MIGRATIONENS POSITIVA OCH DYNAMISKA ASPEKTER

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Khalid Khayati, universitetslektor Peo Hansen, professor Statsmakten och en del forskning ser flyktinginvandring som en ekonomisk börda för värdlandet. Men stämmer detta verkligen? I en tid med framväxt av intolerans och främlingsfientlighet är det viktigt att lyfta fram de dynamiska aspekterna av migration. Hur kan till exempel strukturellt integrerade grupper och individer vinna potential och legitimitet i det svenska samhället? Dessa föreläsningar visar på migrationens positiva och dynamiska aspekter och visar också på bristerna i antagandena och modellerna som hävdar att flyktingar utgör en budgetbörda för ett land som Sverige.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post Jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 29 09:31:47 CEST 2013