Göm menyn

Utfall helårsstudenter och helårsprestationerstudenter

Budgetåret 2017

Den budgeterade volymen för 2017 är ca 4 % högre än utfallet för 2016. Det är framför allt fristående kurser som planeras öka jämfört med föregående år. Utfallet hittills under 2017 innebär dock en lägre produktion än föregående år, framför allt för fristående kurser. Ett något lägre utfall även för yrkes- och kandidatprogram är i stort sett enligt budget. För masterprogrammen ökar volymen för de engelskspråkiga medan de svenska ligger på en något lägre volym.


Utfall oktober 2017 (Exceldokument)  •  Filarkiv med utfall per månad

 

Budgetåret 2016

Fakultetens långsiktiga planering innebär att volymerna har minskat sedan 2012. Orsaken till detta är att ersättningen per  helårsstudent för humaniora och samhällsvetenskap ökats i ett par steg samtidigt som fakultetens takbelopp inte stigit i motsvarande utsträckning. Denna förstärkning ska i så stor utsträckning som möjligt bidra till en kvalitetsförstärkning och volymen anpassas därför efter tillgängligt takbelopp för att undvika överproduktion.

För perioden 2016-2017 och i viss mån 2018 har dock takbeloppet tillfälligt ökats men oklarhet råder för 2019 och därefter. Samtidigt har universitetet totalt en produktion som inte fullt ut motsvarar det tillgängliga totala takbeloppet. För 2016-2017 planerades därför i ett sent skede en tillfällig utökning av volymerna för fristående kurser. Denna ökning visade sig vara svår att uppnå och det faktiska utfallet blev aningen lägre än 2015, vilket innebar ca 250 hst mindre än budget. För utbildningsprogrammen är utfallet i princip helt enligt budget vilket innebär en liten minskning jämfört med 2015.

Utfall för helåret 2016


Sidansvarig: henrik.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 02 16:33:01 CET 2017