Göm menyn

Välkommen till FFK:s ekonomiwebb!mynt

På webbplatsen hittar du information av olika slag om fakultetens ekonomi.

Länken Protokoll tar dig till arkiv med protokoll från fakultetsstyrelsen och delegationsbeslut av dekanus.

 

Budget och planeringsförutsättningar 2018-2020

Fakultetsstyrelsen har fattat beslut om budget 2018 och planeringsförutsättningar 2019-2020 vid sammanträde 19 oktober 2017

  • utbildning på grundnivå och avancerad nivå budgetram 337 mnkr
  • forskning och forskarutbildning (inkl. kompetensutveckling) budgetram 178 mnkr

Kontakt

 

henrik i kvadrat
Henrik Ekberg
013-28 57 57
henrik.ekberg@liu.se

  • Ekonomisk planering och uppföljning för utbildning och forskning
  • Utredningar och analyser

fredrik


Fredrik Nordén
013-28 20 87
fredrik.norden@liu.se

  • Ekonomiarbete för fakultetskansliet och fakultetsgemensam verksamhet
  • Bokslut, budget och analyser

Sidansvarig: henrik.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 08 16:44:23 CEST 2018