Göm menyn

Välkommen till FFK:s ekonomiwebb!mynt

På webbplatsen hittar du information av olika slag om fakultetens ekonomi.

Fakultetens traditionella budgetbok finns numera på webben. Tidigare budgetdokument finns samlade i filarkiv som är ordnade årsvis.

Länken Protokoll tar dig till arkiv med protokoll från fakultetsstyrelsen och delegationsbeslut av dekanus.

 

Budget och planeringsförutsättningar 2017-2019

Fakultetsstyrelsen har fattat beslut om budget 2017 och planeringsförutsättningar 2018-2019

  • avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå (budgetram 343 mnkr) vid sammanträde 20 oktober 2016
  • avseende forskning och forskarutbildning (inkl. kompetensutveckling) (budgetram 180 mnkr) vid sammanträde 10 november 2016.

Kontakt

 

henrik i kvadrat
Henrik Ekberg
013-28 57 57
henrik.ekberg@liu.se

  • Ekonomisk planering och uppföljning för utbildning och forskning
  • Utredningar och analyser

fredrik


Fredrik Nordén
013-28 20 87
fredrik.norden@liu.se

  • Ekonomiarbete för fakultetskansliet och fakultetsgemensam verksamhet
  • Bokslut, budget och analyser

Sidansvarig: henrik.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 18 11:20:46 CEST 2017