Göm menyn

Filosofiska fakultetens strategidokument

Handlingsplaner kopplade till nämndernas ansvarsområden

På fakultetsstyrelsens sammanträde den 6 februari 2007 fattades beslut om handlingsplaner för nämndernas arbete under de kommande 3 åren. Här återfinns stora delar av den strategiska handlingsplanen nedbruten på nämndernas verksamhetsområd. Nämnderna som är beslutande organ återfinns organisatoriskt direkt under fakultetsstyrelsen.

Handlingsplanerna finns utlagda under respektive nämnds hemsida.

Nämnder och ledningsgrupper inom Filosofiska fakulteten.


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Aug 20 11:35:17 CEST 2014