Göm menyn

Presentation av Filosofiska fakulteten

Grundutbildning

Utbildningen vid Filosofiska fakulteten spänner över humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, datavetenskap, ekonomi och viss tematisk naturvetenskap. Sedan länge arbetar fakulteten för att ge utbildningen en mer internationell prägel, med inslag av utlandsstudier och språkundervisning. Studier vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ett ämnesövergripande arbetssätt, samhällsrelevans och nytänkande.

Forskning och forskarutbildning

Fakulteten satsar medvetet på ämnesövergripande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Den tvärvetenskapliga temaforskningen var först i sitt slag vid starten 1980. Här samlas forskare med olika bakgrund kring breda problemområden, teman. Forskarutbildning ges främst i tvärvetenskapliga forskarskolor och teman. Därtill finns tydlig ämnesbaserad forskarutbildning inom de olika forskningsmiljöerna.


Filosofiska fakulteten i siffror

 • 11 000 studenter
 • 220 forskarstuderande
 • 30 biträdande universitetslektor
 • 80 adjunkter
 • 180 lektorer
 • 60 professorer
 • 40-tal huvudområden
 • 13 kandidatprogram
 • 6 yrkesprogram
 • 17 masterprogram
 • 300 fristående kurser
 • 24 forskarutbildningar

Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 28 13:30:41 CET 2017