Göm menyn

13 nya docenter vid Filosofiska fakulteten

I år har 13 forskare antagits som docenter vid Filosofiska fakulteten. Prodekan Karin Axelsson delade ut diplomen till de 10 närvarande vid fakultetens jullunch.

- De 13 docenterna ger oss en bra bild av fakultetens forskning just nu.

 

Bo Persson, docent i statsvetenskap

Bos forskning handlar huvudsakligen om relationen mellan politik och förvaltning, förvaltningens organisering och legitimitet samt institutionell stabilitet och förändring. Han har i synnerhet studerat dessa frågor inom det forskningspolitiska området samt på den lokala politiska nivån.

Teresia Svensson, docent i tema miljöförändring

Teresias forskning rör klorets kretslopp och har visat att klor är avsevärt mer reaktivt än vad man tidigare trott och kan fastna i mark och växter. Denna nya kunskap väcker frågor om vilken funktion dessa föreningar har och vilken betydelse det kan ha för riskbedömning av slutförvar av kärnavfall, där radioaktivt klor ingår.

Sabine Gruber, docent i socialt arbete

Sabine studerar vilka avvägningar som görs i relation till etnicitet, kulturell bakgrund och språk i olika sektorer, med fokus på vilken betydelse detta får för tolkningen av migranters behov och problem samt deras tillträde till olika välfärdstjänster.

Anna Fogelberg Eriksson, docent i pedagogik

Annas forskning är inriktad på arbetslivet. Tre sammanhängande och överlappande forskningsteman beskriver hennes studier: chefers arbete, ledarskap och lärande; jämställdhet i arbetslivet; samt medarbetardriven innovation i offentlig sektor.

Mikael Ottosson, docent i företagsekonomi

Mikaels forskning fokuserar affärsutveckling i industriföretag. Mer specifikt har han erfarenhet av forskningsprojekt tillsammans med företag och intressenter från skogsindustrin, stålindustrin, energiindustrin och jordbrukssektorn. Hans övergripande teoretiska intressen ligger inom hållbarhet och marknadsföring mellan företag.

Aku Valtakoski, docent i företagsekonomi

Aku studerar tjänstefiering av industriella företag, tjänsteutveckling samt hur organisatoriskt lärande påverkar detta. Hans forskning har publicerats i journaler såsom Industrial Marketing Management och Journal of Service Management.

Sally Wiggins, docent i psykologi

Sally studerar detaljer i samtal och social interaktion. Hennes forskning fokuserar på diskursiva praktiker kring mat och ätande under måltider och ger ett kritiskt perspektiv på matpreferenser, aptit och motvilja.

Alex Enrich Prast, docent i tema miljöförändring

Alex forskning fokuserar på Amazonas vatten- och markbundna ekosystem. Som en konsekvens av hans studier får vi en ökad förståelse för mekanismerna bakom biogasproduktion, som hjälper till att öka utbytet av metan och återvinning av material i sopor.

András Szigeti, docent i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi

András två forskningsinriktningar är moraliskt ansvar och emotionsfilosofi. Inom det första området har han framförallt ägnat sig åt frågan om gruppers handlingsförmåga och kollektiva ansvar. Hans andra forskningsintresse rör sambandet mellan emotioner och värden.

Marcus Agnafors, docent i filosofi

Marcus forskar om etik, moralfilosofi och politisk filosofi. Hans nuvarande forskningsintressen rör bland annat rättighetsbegreppet, begreppet "good governance" samt relationen mellan rättvisa och barmhärtighet.

 

Under året har fakulteten även antagit:

Mikael Román, docent i tema miljöförändring

Paula Mählck, docent i sociologi med inriktning mot etnicitet och migration

Martin Fredriksson, docent i tema kultur och samhälle


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Dec 18 13:37:30 CET 2017