Göm menyn

Filosofiska fakultetens interna sidor

Filosofiska fakulteten inbegriper grundutbildning samt forskning och spänner över humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, datavetenskap, ekonomi och viss tematisk naturvetenskap. Här finns information för dig som arbetar inom fakultetens ämnesområden.

Filosofiska fakultetens externa sidor hittar du via den här länken.


Aktuellt

15 nya docenter vid fakulteten

Under 2019 har fakulteten antagit 15 nya docenter. 10 av dessa närvarade vid fakultetens avslutningslunch och fick motta diplom från prodekan Mathias Broth.

Pedagogikdagarna 2020

Didacticums pedagogikdagar äger rum den 17 mars (Norrköping) och den 8 mars (Linköping). Läs mer om innehållet här, https://old.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.768299?l=sv

Grundutbildningsdagen 2020

Nästa grundutbildningsdag äger rum den 15 april 2020, k 9.15-12.00. Det tema som kommer att behandlas är forskningsanknytning/att utbildning vid högskolan står på vetenskaplig grund och använder vetenskapliga metoder. Vi återkommer med mer information.

Filosofiska fakulteten i siffror

 • 12 100 studenter
 • 200 forskarstuderande
 • 35 biträdande universitetslektor
 • 87 adjunkter
 • 187 lektorer
 • 56 professorer
 • 40-tal huvudområden
 • 15 kandidatprogram
 • 6 yrkesprogram
 • 19 masterprogram
 • 400 fristående kurser
 • 23 forskarutbildningar

 

KaLendariumSidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10