Göm menyn

Välkommen till GrundGuide -
Filosofiska fakultetens pedagogiska plattform

GrundGUIDE tar sin utgångspunkt i ett förhållningssätt som sätter studentens lärande i centrum. Detta får konsekvenser för såväl studenten som för ledning och lärare. Detta sammanfattas och konkretiseras i fyra ord:

Tydlighet

Program- och kursutformning skall vara konsekvent och konsistent med tydliga mål, överenskommelser och rollfördelning mellan lärare, studenter och ledning.

Engagemang

Utbildningsprogram och kurser skall skapas utifrån innehåll och arbetsformer som är meningsfulla och utmanande och där studenter och lärare tillsammans aktivt tar ett ansvar för att målen uppnås.

Samspel

Kvalitet i utbildningen och i den enskilde studentens lärande sker i en konkret studiemiljö. Samspelet mellan lärare och studenter, liksom mellan studenterna och mellan studenterna och andra anställda skapar en miljö som på olika sätt kan stimulera eller försvåra studenternas lärande och trivsel.

Återkoppling

Genom organiserad feedback och möjligheter till reflektion skall studenter och lärare ges möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma sin egen utveckling, kapacitet och arbetsbelastning.

Grundguide Basversion

Riktlinjer och vägledning för utbildare och studenter vid filosofiska fakulteten (pdf)

Foldrar Grundguide

GrundGUIDE foldrar för lärare, ledningspersonal och studenter finns att laddas ner, se högerkolumnen.

 

Frågor om GrundGUIDE kan ställas till kvalitetsnämndens sekreterare charlotta.einarsson@liu.se

 

 

 

GrundGUIDE foldrar

 

Grundguide för lärare

                 

Grundguide för ledningspersonal

                          

Grundguide för studenter

                    

GrundGuide (ENGLISH)

 

Grundguide for students

Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 14 11:06:40 CET 2013