Göm menyn

Minor Field Studies - MFS (uppsats i utvecklingsländer)

MFS är ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier (8-10 veckor). Det ger studerande på universitet och högskolor att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller mastersexamen.

Sedan läsåret 2017/18 är ansökningsprocessen för MFS centraliserat. Central kontaktperson för MFS vid LiU är Helena Iacobaeus (013-286831) på Internationella enheten. Hon ansvarar för LiUs ansökan till UHR.

LiU-studenter vänder sig till Internationella enheten vid LiU för att ansöka om MFS stipendier. Det finns hemsidor för både anställa och studenter med mer information om MFS.

Mer information finns på följande hemsidor:

 

Kontaktperson

Internationell Koordinator
Besök address: Rum 287, D-huset, Campus Valla, Linköping
Telefon: 013281814

Jobbar med utbytesavtal, internationaliseringsprojekt och lärarutbyte.


 

LiUs utbytesavtal här >>

 

UHRs svensk-engelsk ordbok: Här kan du söka efter översättningar av ord och begrepp inom högskolesektorn.


Sidansvarig: natalia.roma.masdeu@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 07:25:06 CEST 2018