Göm menyn

Bilaterala avtal utanför Europa: student och lärarutybtesavtal

Ett utbytesavtal är ett kontrakt mellan två universitet. Det innebär att ett program eller ämne vid LiU kan skicka ett överenskommet antal studenter till ett universitet utomlands och ta emot samma antal studenter från partneruniversitetet. Ett utbytesavtal kan innefatta lärarutbyte på samma sätt. Se nedan några sammanfattande punkter om vad ett utbytesavtal innebär:

 • Ett utbytesavtal är ett enkelt sätt att börja internationalisera sitt program och/eller ämne.
 • Genom att skriva ett utbytesavtal skapar man möjlighet för sina egna LiU-studenter att åka studera utomlands och för utländska studenter att läsa vid LiU. Utbytesperiod brukar vara en termin eller ett år.
 • När man skriver ett utbytesavtal med ett annat universitet är det mycket viktig att ha en kontaktperson vid det universitetet, veta vilka av deras kurser som passar LiU-studenter och vara insatt i partneruniversitets rutiner.
 • Filosofiska fakultetens kansli har byggt en administrativ struktur kring hantering av utbytesstudenter (ansökan, välkommen, mottagning, etc.). Du som akademisk kontaktperson ska behöva ansvara för de akademiska frågor kopplade till utbytesavtalet (samt för en del spridning av information kring avtalet till LiU-studenter).
 • Det finns inget omfattande stipendieprogram för universitet utanför Europa. Det innebär att de studenter som deltar i utbytet får inget direkt stipendium.

Om du funderar på att starta ett utbytesavtal kontakta Natalia Roma Masdeu. Om du vill börja tänka på ett eventuellt samarbetes praktiska aspekter kan du börja fundera på följande frågor:

Frågeformulär vid skapande av utbytesavtal

Information om mer formella processer kring skapande av utbytesavtal kan du hitta på Internationella enhetens hemsida.

Jag har en förfråga om samarbete från utlandet, hur ska jag gå vidare?

 • Meddela gärna Natalia Roma Masdeu, internationell koordinator. Hon kan tipsa dig om befintliga avtal, om ett program/ämne letar efter nya partners, etc. Prata med de program/avdelningar som berörs av samarbetet och diskutera om det känns relevant/önskvärt.
 • Avtalet kan inkludera studentutbyte och/eller lärarutbyte. Se nedan vad du behöver tänka på.
  Studentutbytesavtal: Kom ihåg att man måste tänka på två aspekter: inresande och utresande studenter.
  - Utresande (LiU-studenter som kommer att läsa vid partneruniversitet): Man ska främst tänka på om de kurser som erbjuds vid partneruniversitet passar studenternas behov (språk-, nivå- och kvalitetsmässig samt att timingen är korrekt).
  - Inresande (studenter från partneruniversitet som kommer att läsa vid LiU): Vilka kurser vid LiU som är relevanta för dem? Oftast kan studenterna inte prata svenska. Vilka kurser på engelska erbjuder LiU inom det relevanta ämnesområdet?
  Lärarutbytesavtal: Kom ihåg att man måste tänka på 2 aspekter: inresande och utresande lärare. För vilka lärare är det relevant att undervisa hos partneruniversitet och vilka gästlärare är intresserade av att undervisa vid LiU? Gästläraren tas emot på institution/avdelningen. Utresande lärare kan söka medel från Mobilitetssatsningen för delfinansiering av undervisning utomlands: Medel för lärarutbyte
 • Börja fundera på följande frågor som är ett krav för skapande av nya avtal: Frågeformulär vid skapande av utbytesavtal. De finns för att garantera att avtalet kommer att fungera så bra som möjligt.

Jag vill skapa utbytesavtal, hur ska jag gå vidare?

 • Eftersom utbytesavtal skapar studentutbyte och/eller lärarutbyte är de direkt kopplade till ett/fler program/avdelningar. Prata med de program/avdelningar som berörs och diskutera om det känns relevant/önskvärd att ta det steget. Det är viktigt att ha det stödet.
 • När det gäller studentutbyte: Innan man börjar söka efter partners är det bra att ha en interndiskussion kring upplägget. T.ex. om det finns några begräsningar i utbildningsplanen när det gäller vilken termin som rekommenderas för utlandsstudier eller om det finns krav på vilka kurser kan studenter läsa/tillgodoräkna; vilka språk är aktuella för utbytet och hur det begränsar vår val av partners eller vilka partners vill vi ha (vilka kriterier ska vi använda, t.ex. framstående universitet inom ett visst ämnesområde, mm). Kontakta gärna Natalia Roma Masdeu för hjälp med diskussionen, hur andra program gör, etc.
 • Leta efter nya partners kan göras på många olika sätt. Några tips:
  - Använd dig av dina internationella kontakter.
  - Fråga dina kollegor i Sverige som arbetar inom samma område om de har internationaliserat sina utbildningar. Du kan få mycket bra tips från dem.
  - Kontakta Natalia Roma Masdeu, internationell koordinator, och berätta vad du letar efter. LiU deltar regelbundet i internationella konferenser för att marknadsföra universitetet och träffa nya partners.
 • Avtalet kan inkludera studentutbyte och/eller lärarutbyte. Se nedan vad du behöver tänka på.
  Studentutbytesavtal: Kom ihåg att man måste tänka på två aspekter: inresande och utresande studenter.
  - Utresande (LiU-studenter som kommer att läsa vid partneruniversitet: Man måste främst tänka på om de kurser som erbjuds vid partneruniversitet passar studenternas behov (språk-, nivå- och kvalitetsmässig samt att timingen är korrekt).
  - Inresande (studenter från partneruniversitet som kommer att läsa vid LiU): Vilka kurser vid LiU som är relevanta för dem? Oftast kan studenterna inte prata svenska. Vilka kurser på engelska erbjuder LiU inom det relevanta ämnesområdet?
  Lärarutbytesavtal: Kom ihåg att man måste tänka på 2 aspekter: inresande och utresande lärare. För vilka lärare är det relevant att undervisa hos partneruniversitet och vilka gästlärare är intresserade av att undervisa vid LiU? Gästläraren tas emot på institution/avdelningen. Utresande lärare kan söka medel från Mobilitetssatsningen för delfinansiering av undervisning utomlands: Medel för lärarutbyte
 • Börja fundera på följande frågor som är ett krav för skapande av nya avtal: Frågeformulär vid skapande av utbytesavtal. De finns för att garantera att avtalet kommer att fungera så bra som möjligt.

Läs gärna:

Vem gör vad inom utbytesverksamhet? Det vill orientera dig som vill veta vem finns inblandat i utbytesverksamhet och vem ansvarar för vad.

Kontaktperson

Internationell Koordinator
Besök address: Rum 287, D-huset, Campus Valla, Linköping
Telefon: 013281814

Jobbar med utbytesavtal, internationaliseringsprojekt och lärarutbyte.


 

LiUs utbytesavtal här >>

 

UHRs svensk-engelsk ordbok: Här kan du söka efter översättningar av ord och begrepp inom högskolesektorn.


Sidansvarig: natalia.roma.masdeu@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 07:25:06 CEST 2018