Göm menyn

Mötestider Filosofiska fakulteten

Vi flyttar över informationen till intranätet. Du hittar mötestider för styrelse och nämnder här: https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/fakultet-filfak.aspx


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-06