Göm menyn

Bild från Universitetet

 

För dig som är programansvarig

Beskrivning av uppdraget som programansvarig

I korthet innebär en programansvarigs uppgifter att:
  -ansvara för att fakultetens mål för programmet genomförs
  -företräda programmet i förhållande till fakultetens nämnder, fakultetskansli,
institutioner etc.
  -ta initiativ till och stimulera diskussionen om pedagogiska frågor samt
vidareutveckla programmets pedagogiska profil
  -verka för att undervisande lärare får kunskaps‐ och kompetensutveckling av
värde för programmet
  -årligen upprätta budget för programmet och rapportera verksamhetens
utfall till fakultetsstyrelsen
  -ta aktiv del i information om och antagning till programmet
  -bevaka den studiesociala arbetsmiljön och följa upp Nöjd Student Index.

Relevanta beslut

Instruktion för programansvariga inom filosofiska fakulteten (2013-05-01)

Kontaktpersoner för programansvariga

Kandidatprogrammen: Inger Lindell, 013-281075, inger.lindell@liu.se

Svenska master/magisterprogram: Inger Lindell, 013-281075, inger.lindell@liu.se

Internationella master/magisterprogram: Kristin Tell, 013-281032, kristin.tell@liu.se

Fristående kurser: Inger Lindell, 013-281075, inger.lindell@liu.se  

Kontakt

Kontakt programansvariga


Budget

FFKs ekonomiwebb


SAH

Studieadministrativa handboken


Vår pedagogiska plattform

Grundguide


Relevanta länkar

Läs mer i regelverket


 

 

 


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 25 09:05:53 CEST 2018