Göm menyn

Anställningsnämnd

Anställningsnämndens sidor har flyttat till intranätet. Du hittar dem här:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/fakultet-filfak-anst%C3%A4llningsn%C3%A4mnden.aspx


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-02