Göm menyn

Anställningsnämnd

Fakulteten hanterar anställning av följande lärarkategorier: professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, adjungerade lärare och gästlärare. Fakulteten hanterar även ärenden som tillhör Området för utbildningsvetenskap.

Vid Filosofiska fakulteten finns en anställningsnämnd, som är en sammanslagning av de tidigare Anställningsnämnden för rekryteringsärenden och Nämnden för befordrings- och docentärenden.

Institutionerna initierar rekrytering av lärare genom att skicka in förslag på anställningsprofil (inklusive finansieringsplan och utdrag från institutionsstyrelsens protokoll) till fakulteten.

Fakultetens anställningsnämnd fastställer i en dialog med berörd institution innehållet i anställningsprofilen för respektive lärarkategori. Därefter genomför nämnden anställningsprocessen och lämnar ett förslag till innehavare av anställningen till rektor. 

 

Rekryteringsärenden

Anställning av doktorander och adjunkter är delegerat till institutionerna. Anställningsprofil för anställningar som universitetsadjunkt fastställs dock i nämnden.

 

Befordringsärenden

Anställningsnämnden handlägger befordringsärenden som tillhör Filosofiska fakulteten samt Området för utbildningsvetenskap. För en komplett ansökan ber vi dig följa de vägledningar som finns under Befordringsvägar.

 

Docentärenden

Anställningsnämnden handlägger docentärenden tillhörande den Filosofiska fakulteten. För en komplett ansökan ber vi dig följa vägledningen under Docentansökan.

 

Karriärväg

Från och med 1 november 2016 gäller följande karriärväg vid Linköpings universitet.

Karriärväg vid Linköpings universitet (pdf)

Mötestider

Anställningsnämnd 2019

14-15/1 kl 13-17

13/2 kl 8-17

11-12/3 kl 13-17

10/4 kl 8-17

15/5 kl 8-17

10-11/6 kl 13-17

21/8 kl 8-17

18/9 kl 8-17

14-15/10 kl 13-17

13/11 kl 8-17

4/12 kl 8-17

Anställningsnämnd 2020

15 januari kl 9-17
12 februari kl 9-17
11 mars kl 9-17
15 april kl 9-17
13 maj kl 9-17
10 juni kl 9-17
19 augusti kl 9-17
16 september kl 9-17
14 oktober kl 9-17
11 november kl 9-17
9 december kl 9-17

Länktips


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-09