Göm menyn

Sju nya docenter vid Filosofiska fakulteten

I år har sju forskare antagits som docenter vid Filosofiska fakulteten. Prodekan Mathias Broth delade ut diplomen till de sex närvarande vid fakultetens jullunch.

 

Marc Keuschnigg, docent i sociologi
Marc Keuschnigg’s research focuses, on the one hand, on the dynamics of public discourse and shifts in public opinion and, on the other, on how to understand regional inequality and the urban-rural divide as concerns economic prosperity and individual life chances. Marc currently leads two research teams to work on these issues. Methodologically, the research is grounded on econometrics, social experiments, and the toolbox of computational social science, including digitized texts and machine-learning tools.

Anett Sundqvist, docent i psykologi

Anett Sundqvist forskar i utvecklingspsykologi och har en bakgrund i logopedi och handikappvetenskap. Hon är särskilt intresserad av barns kognitiva, sociala och språkliga utveckling. För tillfället är Anett engagerad i ett projekt som undersöker hur små barns utveckling påverkas av digitala media. Generationen som växer upp just nu är den första generation som verkligen är ”digital natives” vilket påverkar deras psykologiska utveckling.

Karin Bredin, docent i företagsekonomi

Karins forskning rör personalfrågor och kunskapsledning i organisationer som präglas av projektarbete och andra temporära arbetssätt.  En intressant utmaning för dessa organisationer är att hantera situationen att prestationer, arbetsmiljö, samarbete och arbetsledning huvudsakligen sker i projekt, medan personalansvar, lönesättning, kompetensutvecklingsfrågor och arbetsgivaransvar ligger hos den sk linjens chefer. En annan utmaning är att främja djup i specialistkompetenser hos medarbetare som ständigt arbetar i tvärfunktionella team. Karins forskning sätter fokus på denna typ av utmaningar, och studerar hur organisationer på olika sätt utvecklar sina förmågor att hantera dem.

Krzysztof Bartoszek, docent i statistik

Krzysztof Bartoszek is a statistician with a background in Computer Science from the Gdansk University of Technology and Computational Biology from the University of Cambridge, and got his ph.d. in Mathematical Statistics in 2013 at the University of Gothenburg. His main research interest is to be found in the mathematical and computational aspects of phylogenetic comparative methods, in particular what information is actually contained in a phylogenetically dependent sample.

Gazi Salah Uddin, docent i nationalekonomi

Gazi Salah Uddin’s research strongly emphasizes multidisciplinary aspects. In his research, econometric techniques and methodologies from economics, physics, engineering, and psychology are used to study the complexity of economic and financial systems at a macro level. His principal research areas concern energy finance, volatility modeling and risk management within international capital markets.

Fredrik Falkenström, docent i psykologi

Fredriks forskning handlar främst om verksamma mekanismer i psykoterapi, främst om patient-terapeutrelationens kvalitet och patienters förmåga till mentalisering. Han intresserar sig också för metodutveckling för att bättre kunna undersöka orsak-verkansamband i psykoterapi, samt för att kunna undersöka skillnader mellan patienter när det gäller vilka processer som är viktigast för terapins utfall. Ett annat intresseområde är kulturella skillnader i hur psykisk ohälsa upplevs och tolkas, och vad detta kan få för betydelse för patient-terapeutrelationen och behandlingens effektivitet.

 

Under året har fakulteten även antagit:

Elif Härkönen, docent i affärsrätt


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 21 09:04:57 CET 2018