Göm menyn

Docentföreläsningar vid Filosofiska fakulteten

 

Emma Eldelin: Från T-centralen till Tartaros: Tunnelbanan i samtidslitteraturen

11 december, 15.15-17 i sal IKK 4260, Hus Key

Tunnelbanan är en plats med en mångbottnad kulturell resonans. I litteratur och andra kulturformer finns otaliga exempel på hur den beskrivits som både en modern och materiell version av underjorden eller dödsriket och som ett rationellt rum för modernitetens urbana kommunikationer. Tunnelbanan har förknippats med vardagspendling och med terrordåd, med såväl subversiv graffiti som med offentlig konst. I samband med det pågående VR-projektet ”Författandets nya färdvägar: Om rummets poetik och politik i samtidslitteraturen”, i samarbete med Andreas Nyblom, har jag under senare tid fördjupat mig i frågan om hur tunnelbanan tillskrivs en metalitterär betydelse då samtida författare och andra aktörer förknippar den med litteratur och skrivande och med dess föränderliga former, förutsättningar och betydelser i en mobil och globaliserad värld. I min presentation tar jag avstamp i detta projekt men försöker framför allt skissa en vidare tunnelbanegeografi genom att exemplifiera hur tunnelbanan har använts och skildrats i ett antal samtida litterära texter i olika genrer. Det blir en resa mellan tunnelbaneskildringar från olika delar av världen där jag försöker finna tematiska knutpunkter och nätverk, från Stockholm till New York, från Berlin till mytens Tartaros.

Ida Lindgren: Digitalisering av offentliga tjänster – hur långt har vi kommit, och vart är vi på väg?

19 december, 14.00-15.00 i ACAS, hus A

Runt om i landet arbetar offentliga verksamheter med att digitalisera processer och tjänster, som ett led i att effektivera offentlig förvaltning och med målsättning att göra Sverige bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. I sin forskning har Ida Lindgren följt utvecklingen av digitala tjänster riktade mot medborgare och studerat detta fenomen ur olika perspektiv. I sin docentföreläsning visar Ida Lindgren på den utveckling som har skett kopplat till digitalisering av offentliga tjänster, hur denna utveckling förändrar arbetsinnehåll för handläggare och mötet med medborgare, samt belyser några av de frågor som nya tekniker väcker kring den fortsatta utvecklingen av digitala tjänster. Vem är exempelvis bäst på att handlägga och fatta rättvisa beslut i ärenden – handläggaren eller maskinen?


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-22