Göm menyn

Välkommen till FFK:s ekonomiwebb!mynt

På webbplatsen hittar du information av olika slag om fakultetens ekonomi.

Länken Protokoll tar dig till arkiv med protokoll från fakultetsstyrelsen och delegationsbeslut av dekanus.

 

Budget och planeringsförutsättningar 2019-2021

Fakultetsstyrelsen har fattat beslut om budget 2019 och planeringsförutsättningar 2020-2021 vid sammanträde 25 oktober 2018

  • utbildning på grundnivå och avancerad nivå; budgetram 349 mnkr
  • forskning och forskarutbildning (inkl. kompetensutveckling); budgetram 186 mnkr

Kontakt

 

henrik i kvadrat
Henrik Ekberg
013-28 57 57
henrik.ekberg@liu.se

  • Ekonomisk planering och uppföljning för utbildning och forskning
  • Utredningar och analyser

fredrik


Fredrik Nordén
013-28 20 87
fredrik.norden@liu.se

  • Ekonomiarbete för fakultetskansliet och fakultetsgemensam verksamhet
  • Bokslut, budget och analyser

Sidansvarig: henrik.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 15 11:04:16 CET 2018