Göm menyn

Välkommen till FFK:s ekonomiwebb!mynt

På webbplatsen hittar du information av olika slag om fakultetens ekonomi.

Länken Protokoll tar dig till arkiv med protokoll från fakultetsstyrelsen och delegationsbeslut av dekanus.

 

Budget och planeringsförutsättningar 2020-2022

Fakultetsstyrelsen kommer att ta ställning till budgetförslag för 2020 samt planeringsförutsättningar 2021-2022 vid sammanträde 24 oktober 2019.

  • utbildning på grundnivå och avancerad nivå; budgetram 363 mnkr
  • forskning och forskarutbildning (inkl. kompetensutveckling); budgetram 188 mnkr


Kontakt

 

henrik i kvadrat
Henrik Ekberg
013-28 57 57
henrik.ekberg@liu.se

 

jonas erni


 

 

 

 

 

 

 

Jonas Erni
013-28 28 23
jonas.erni@liu.se

  • Ekonomisk planering och uppföljning för utbildning och forskning
  • Utredningar och analyser

 

fredrik


Fredrik Nordén
013-28 20 87
fredrik.norden@liu.se

  • Ekonomiarbete för fakultetskansliet och fakultetsgemensam verksamhet
  • Bokslut, budget och analyser

Sidansvarig: henrik.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-20