Göm menyn

Forskarutbildningsnämnd

Forskrutbildningsnämndens sidor har flyttat till intranätet. Du hittar dem här:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/Fakultet-filfak-forskarutbildningsn%C3%A4mnden.aspx

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-02