Göm menyn

Blanketter och mallar

Blankett för ansökan om antagning till forskarutbildning

Anmälan om disputation görs på särskild blankett.

 

Publiceringsöverenskommelse för elektronisk publicering av
avhandling vid Linköping University Electronic Press

 

Anmälan om licentiatexamen görs på särskild blankett.

 

Betygsnämndsprotokoll för disputation.

 

Intyg för licentiatexamen.

Ansökan om examensbevis- forskarutbildning.

Mall för individuell studieplan

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-10