Göm menyn

Anmälan av disputation

När handledare och doktorand börjar planera inför disputation bör ansvarig handledare i god tid ta kontakt med fakultetens utbildningsledare (Charlotta Einarsson, charlotta.einarsson@liu.se) för att stämma av att önskat datum och klockslag för disputation är tillgängligt. En preliminärbokning av tid för disputation bör göras innan kontakt tas med tilltänkt opponent och betygsnämnd.

När det finns ett disputationsdatum samt förslag till fakultetsopponent, ordförande vid disputationen och ledamöter i betygsnämnden är det dags att skicka in anmälan om disputation till fakulteten. Disputationsanmälningar handläggs av forskarutbildningsnämnden och bör ha inkommit minst två månader före planerad disputation och två veckor före nämndens nästkommande sammanträde.

Kriterier för vem som får utses till opponent och betygsnämndsledamot framgår av Filosofiska fakultetens anvisningar för disputation samt kriterier för utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent.

Anmälan om disputation görs på särskild blankett skickas till forskarutbildningsnämndens sekreterare.    

 

Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-30