Göm menyn

Anmälan av licentiatframläggning

När handledare och licentiand börjar planera inför framläggning av licentiatuppsats ska huvudhandledaren lämna in anmälan om framläggning av licentiatuppsats till prefekten. Anmälan görs på särskild blankett.

Närmare anvisningar om framläggning av licentiatuppsats framgår av Filosofiska fakultetens anvisningar för framläggning av licentiatuppsats samt kriterier för utseende av examinator och opponent.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-27