Göm menyn
promovering

Promotionshögtid

Sedan 1973 arrangerar LiU promotionshögtider dit alla nydisputerade inbjuds för att på traditionellt akademiskt sätt markera övergången till livet som disputerad. Promoveringen äger rum i maj varje år och är ett högtidligt och minnesvärt sätt att avsluta din forskarutbildning på. Promotionshögtiden består av två delar, själva promoveringen och därefter middag.

En beskrivning av promoveringsceremonien följer här.

Ceremonien bygger på traditioner från medeltiden och promovera betyder just föra fram. Under promotionsakten erhåller du tre tecken på din värdighet, insignier.

  • Huvudbonaden är vid filosofisk examen en lagerkrans, vid medicinsk, ekonomisk och teknisk examen en doktorshatt. Lagern är guden Apollons attribut och brukades av romarna som en symbol för seger, under medeltiden symboliserade lagerkransen diktningen.
  • Ringen är trohetens symbol. Precis som ringen i äktenskapet symboliserar samhörighet uttrycker ringen doktorns förbund med/trohet mot vetenskapen. Den bärs traditionellt på vänster ringfinger (utanför vigsel/förlovningsringen). Ringar utdelas inte vid ceremonien.
  • Diplomet som förr var det konkreta beviset som den promoverade hade att visa upp då han eller hon till exempel sökte en tjänst. Idag har diplomet ingen formell betydelse utan är endast ett bevis på att innehavaren är promoverad.

Den som utför promotionen kallas promotor. Promotor inleder akten med att förklara att hon eller han är utsedd av fakulteten att utföra promotionen. Därefter kröner promotorn sig själv med en lagerkrans. Promotor står i katedern på parnassen och välkomnar där de nya doktorerna, promovendi. Promotor överräcker insignierna och för den som promoveras genom katedern, över parnassen till den andra sidan. Denna rörelse symboliserar upphöjelsen från student till lärare.

Eftersom latin var det gemensamma språket för vetenskapsmännen i Europa under medeltiden, från vars tid ceremonien stammar, talade man alltid i dessa ceremoniella sammanhang latin. Idag har promotorn rätt att välja vilket språk han/hon vill och använder ofta en blandning av latin och svenska.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-02