Göm menyn

Publicering

Publicering i Linköping Studies in Arts and Sciences

Licentiatuppsatser publiceras i fakultetens avhandlingsserie för licentiatuppsatser: Filosofiska fakulteten, FiF avhandling ISSN1401-4637. Skriftserienummer och ISBN enligt nedan.

Doktorsavhandlingar vid Filosofiska fakulteten ska publiceras i fakultetens gemensamma skriftserie Linköping Studies in Arts and Sciences. Den gemensamma skriftserien administreras av fakultetskansliet. Respektive institution lämnar närmare upplysningar om de institutionsspecifika serierna.

Kontakta fakultetskansliet (coyntha.sedvall@liu.se) för att få följande:
 

  • ISBN och ISSN. För att få ett ISBN behövs uppgift om fullständig titel på avhandlingen, disputationsdatum, namn och födelseår. Ges avhandlingen ut på förlag ger förlaget ISBN.

  • Linköping Studies in Arts and Sciences skriftserienummer.

  • Kort fakultetstext (svensk eller engelsk) som ska återfinnas i inledningen av avhandlingen.

Omslaget skall utformas enligt den beslutade gemensamma LiU-identiteten. Hur denna utformas se beslutet samt mallen. Detta gäller inte för avhandlingar som förläggs via kommersiella förlag.
Den svenska logotypen används för avhandling författad på svenska och den engelska logotypen för avhandling författad på engelska. Länk till LiU:s Bilddatabas.
 

Publicering i Linköping University Electronic Press

Om inte upphovsrättsliga hinder eller andra hindrande omständigheter föreligger ska avhandlingar från Filosofiska fakulteten även publiceras elektroniskt via Linköping University Electronic Press.

Den elektroniska publiceringen av licentiatuppsatser hanteras av institutionen.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 15 13:14:13 CET 2018