Göm menyn

Publicering av avhandling och licentiatuppsats

Publicering i Filosofiska fakultetens serier

Doktorsavhandlingar vid Filosofiska fakulteten ska publiceras i fakultetens skriftserie Linköping Studies in Arts and Sciences.

Licentiatuppsatser ska publiceras i fakultetens serie för licentiatuppsatser, FiF avhandling.

Praktisk information vid publicering

För att få ISBN-, ISSN- och skriftserienummer till Linköping Studies in Arts and Sciences (doktorsavhandling) respektive FiF-avhandling (licentiatuppsats) fylls ett beställningsformulär i, vilket finns på https://liu.se/artikel/tilldelning-av-isbn

Ges avhandlingen eller licentiatuppsatsen ut på förlag tilldelar förlaget publikationen ett ISBN-nummer. Ett skriftserienummer (Linköping Studies in Arts and Sciences eller FiF-avhandling) beställs via den ovan angivna länken.

I inledningen av avhandlingen återfinns en kort fakultetstext (svensk eller engelsk). Den finns att ladda ner i flera format till höger.

Omslaget ska utformas enligt den beslutade gemensamma LiU-identiteten. Hur den utformas, se beslut. Detta gäller inte för avhandlingar som förläggs via kommersiella förlag.

Den svenska logotypen används för avhandling författad på svenska och den engelska logotypen för avhandling författad på engelska.

Logotyper och omslagsmallar finns här: Grafisk profil för Linköpings universitet

Publicering i Linköping University Electronic Press

Om inte upphovsrättsliga hinder eller andra hindrande omständigheter föreligger ska avhandlingar och licentiatuppsatser från Filosofiska fakulteten publiceras elektroniskt via Linköping University Electronic Press. För mer information se https://ep.liu.se/publicera-avhandling.aspx

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-08