Göm menyn

Spikning

Dekanus (eller prodekan) skriver på ett exemplar av doktorsavhandlingen senast tre veckor före disputationen. Senast vid denna tidpunkt spikas det påskrivna exemplaret på universitetets officiella anslagstavla som finns i D-husets entréplan. Dessförinnan ska Registrator (registrator@liu.se) i i D-huset kontaktas och en tid finnas överenskommen för spikning. I samband med denns lämnas kvittona från institutionen och biblioteket på leveransen av avhandlingen. Spikningstiden skall ligga inom terminstid.

Om synnerliga skäl föreligger kan dekanus medge förkortad spikningstid.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-02