Göm menyn

Filosofiska fakultetens forskarutbildningsdag 2021

Forskarutbildning på distans: lärdomar från distansläget under coronapandemin

Välkommen till årets forskarutbildningsdag!

Tid: Tisdagen den 26 oktober, kl 13.15-16

Plats: Zoom, länk skickas ut till anmälda

Forskarutbildningsdagen är ett årligt arrangemang där aktuella frågor för forskarutbildningen diskuteras. Arrangemanget vänder sig främst till doktorander, handledare, forskarutbildningsstudierektorer, forskningsledare, chefer och administratörer som är verksamma inom den filosofiska fakultetens forskarutbildningar.

Temat detta år kommer vara ”Forskarutbildning på distans: lärdomar från distansläget under coronapandemin”. Vi kommer att ta utgångspunkt i de erfarenheter som gjorts under den långa period av distansläge som vi befunnit oss i och blicka framåt, vilka lärdomar vill vi ta med oss, vidareutveckla och tillämpa även när vi återgår till att kunna vara på campus igen?  Den enkät som forskarutbildningsnämnden skickade ut till handledare och doktorander i början av sommaren utgör underlag för de samtal som kommer att föras.  

Anmäl dig senast den 20 oktober.

Välkommen!

Eventuella frågor kan ställas till charlotta.einarsson@liu.se


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-31