Göm menyn

 

Forskarutbildningskurser/Graduate courses

Forskarutbildningskurser ges vid samtliga av de institutioner som hör till fakulteten. Här finns en sammanställning av det aktuella kursutbudet. Ytterligare information finns på respektive institutions hemsida.

Graduate courses are carried out at all departments conneced to the Faculty of Arts and Sciences. Below is a summary of available courses. More information about the courses can be found on the departments' webpages.

 

Advanced networking, 6 hp

Institution/Department: IDA
Kursansvarig/Course coordinator:
Administration:

 

Att lyssna på barn: barns deltagande, röster och rättigheter i forskning och politik, 7,5 hp

[Listening to Children: Children’s participation, rights, and voices in research and politics] 

Institution/Department: TEMA
​Course director/contact: Karin Zetterqvist Nelson 
Adminstration: Eva Danielsson 

Period: Kursen ges på halvfart ht 2020, 10 veckor (7 sept-13 nov), med koncentrerad undervisning på plats i Linköping vid några tillfällen under kursens gång.
 

Att skriva akademisk text på engelska, 6 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Pamela Vang
Administration: Karin Fredriksson
Mer information om kursen/More information

 

Entreprenörskap i teori och praktik, 7,5 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Magnus Klofsten
Administration: Karin Fredriksson
Mer information om kursen/More information

 

Interaction Analysis, 7,5 ECTS 

Institution/Department: IKK
Kursansvarig/Course coordinator: Leelo Keevallik
Administration: Monica Wise
Mer information om kursen/More information: https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/kurser?l=sv

 

Infrastructures as a contested terrain (6 credits)

Institution/Department: Tema
Kursansvarig: Harald Rohracher and Jonas Anshelm
Administration: Eva Danielsson
The course will be given in weeks 8-12 (17 February – 20 March 2020). Teaching language is English. 
More information 

 

Interdisciplinary perspectives on sustainable development, 3 hp

Institution/Department: Tema
Kursansvarig: Anders Hansson
Administration: Susanne Eriksson
Course Duration: 1st September until 26th October 2020
Deadline for applications: 14th August 2020
Course Syllabus

Schedule_referencelist

Information_flyer

 

 

Introductory Course in Research Ethics, 4,5 hp

Institution/Department: IKOS
Kursansvarig/Course coordinator: Elin Palm
Administration: Monica Wise

Mer information om kursen/More information: https://old.liu.se/ikk/cte/kurser/forskningsetik-cte-filfak?l=sv 

 

Karriärplanering för doktorander, del 1

Institution: Filosofiska fakulteten
Kursansvarig: Mathias Broth
Administration: Charlotta Einarsson
Kurstillfället ges den 30 september
Mer information om kursen: inbjudan karriärplanering för doktorander del 1 30 sept 2020.pdf 

 

Key Concepts in Environmental Science

Institution/Department: Tema
Course director/contact:
 Responsible: Björn-Ola Linnér
Preliminary Period: September

 

Klassiska och samtida perspektiv på digitalisering, 6 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Ulf Melin
Administration: Karin Fredriksson
Mer information om kursen/More information

 

Kritiska och reflexiva förhållningssätt till kulturvetenskaplig teori och metod, 12 hp

Institution/Department: ISAK, Tema Q & Historia
Kursansvariga: Johanna Dalin, Martin Fredriksson och Jenny Sjöholm.
Administration: Martin Fredriksson

 

Kvalitativ analys & teoriutveckling, 8-12 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Göran Goldkuhl
Administration: Karin Fredriksson
Mer information om kursen/More information

 

Kvalitativa metoder, grundläggande kurs 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Michael Tholander
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Ht 2020

 

Kvalitativa metoder, fördjupningskurs 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Michael Tholander
Administration: Britt-Marie Alfredsson
P
eriod: Ht 2020

 

Litteraturteori, baskurs, 7,5 hp

Institution/Department: IKK
Kursansvarig/Course coordinator: Carin Franzén
Administration:
Mer information om kursen/More information: https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/kurser?l=sv
 

Medieekologi och mediearkeologi – teori och praktik, 7,5 hp

Institution/Department: IKK
Kursansvarig/Course coordinator: Jesper Olsson
Administration:
Mer information om kursen/More information: https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/kurser?l=sv
 

Methodology in Environmental Science
Institution/Department: Tema
Course director/contact: Åsa Danielsson and Mathias Fridahl
Preliminary Period: March 16 (suggested date) to April 20
 

Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies, 7,5 hp (5+2,5 hp)

Institution/Department: Tema, tema Genus
Kursansvarig/Course coordinator: Madina Tlostanova
Kursplan. Taught every year in January-February


Research planning and proposal writing

Institution/Department: Tema
Course director/contact: Alex Enrich Prast
Preliminary Period: April 21 to October 01  
 

Reimagining the humanities, 10 ECTS (3+7)

Institution/Department: Tema, tema Genus
Kursansvarig/Course coordinator: Madina Tlostanova
Taught in February 2020 and subsequently every year

 

Tvärvetenskaplig forskningsmetod - disability research 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Örjan Dahlström
Administration:Britt-Marie Alfredsson

Period: Ht 2020
 

Writing the PhD - genre, form and evaluation, 5 ECTS

Institution/Department: Tema, tema Genus
Kursansvarig/Course coordinator: Ericka Johnson
Adminstration: Eva Danielsson 

Offered week 42 and subsequently when there is need

 

Pedagogikens klassiker 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Robert Aman
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Ht 2020
 

Lärandeteorier 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Maria Gustavsson
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Ht 2020

 

Grant Writing 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Rachel Ellis
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Ht 2020


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-23