Göm menyn

 

Forskarutbildningskurser/Graduate courses

Forskarutbildningskurser ges vid samtliga av de institutioner som hör till fakulteten. Här finns en sammanställning av det aktuella kursutbudet. Ytterligare information finns på respektive institutions hemsida.

Graduate courses are carried out at all departments conneced to the Faculty of Arts and Sciences. Below is a summary of available courses. More information about the courses can be found on the departments' webpages.

 

Academic Writing and the Publication Process 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Rachel Ellis
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Vt 2022

 

Att lyssna på barn: barns deltagande, röster och rättigheter i forskning och politik, 7,5 hp

[Listening to Children: Children’s participation, rights, and voices in research and politics] 

Institution/Department: TEMA
​Course director/contact: Karin Zetterqvist Nelson 
Adminstration: Eva Danielsson 

Information

 

Att skriva akademisk text på engelska, 6 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Nandita Mishra
Period: hösten 2022

Språk: Engelska

Mer information om kursen/More information

 

Barnforskning: från klassiker till nya kritiska perspektiv 7,5 hp

Institution/Department: Tema
Period: Vecka 38 – 47, 2022, halvfart
Språk: Svenska
Kursansvarig: Johanna Sköld och Johanna Sjöberg
Innehåll:
I den här kursen studerar vi hur barnforskning har bidragit till att utmana förståelser av såväl människa som samhälle. Kursen har ett kronologiskt upplägg där doktoranderna läser klassiska originaltexter och bearbetar dem för att skapa en överblick över barnforskningsfältets framväxt. Kursens övergripande mål är att doktoranderna ska kunna redogöra för olika vetenskapliga traditioner inom barnforskningen utifrån klassiska texter samt resonera kring hur barnforskning bidrar till kritiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora.
Arbetsformer:
Kursen är uppdelad i sex block som inleds med en föreläsning och avslutas med ett seminarium där de studerande förväntas ha läst litteraturen och förberett en presentation eller ett reflektionsdokument som ska ligga som underlag för diskussion. Seminarierna, som planeras ske på plats på Tema Barn vid Linköpings universitet om pandemiläget tillåter, är schemalagda till följande datum: 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 26 oktober, 11 november, 25 november. Föreläsningar kommer vara digitalt inspelade, alternativt ges på Zoom eller på plats i samband med seminariedagarna.
Examinationsformer: Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier till vilka doktoranderna behöver förbereda reflektionsdokument eller andra skriftliga underlag. Den examineras också genom flera korta inlämningsuppgifter.

 

Business Ethics, 7.5 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Janet Johansson

Period: Spring 2023

Language: English

The course introduces the philosophical, theoretical grounding and the historical development of the concept and practises of Business Ethics. We will use ethical framing and key ethical theories to examine dilemmas that arise at different stages and phases of business conduct. Ethics theories such as care ethics that differ from the currently dominant principles of ethics will be presented as a new perspective in understanding business ethics. The students will be encouraged to develop critical reading and critical analysis skills for contemporary issues in business ethics.

The course will be in hybrid mode.

More information and registration

 

Engaging with Normativity: Normative Embodiment and Normativity in Medical/Technological Knowledge Practices and Policy-Work (6 credits)

Institution/Department: Tema
Kursansvarig/Course coordinator: Kristin Zeiler
Period: TBA
Information

 

Entreprenörskap i teori och praktik, 7,5 hp 

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Magnus Klofsten
Mer information om kursen/More information

 

Environmental science in an interdisciplinary context (2 hp)

Del 2 av kursen Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies för forskarstuderande i Tema Miljöförändring.
Institution/Department: Tema, Tema Miljöförändring
Kursansvarig: Tina Neset

Kursperiod: Week 10 – 12, part time, 2022
Språk: Engelska
Kursinnehåll: Denna delkurs fokuserar på fördjupningen inom perspektiv kopplade till Miljövetenskap, och fokuserar på samhällsrelevans inom miljövetenskapen, miljövetenskap och innovation, deltagande metodik och samskapande. Deltagarna fördjupar sig även i kurslitteraturen med fokus på deras egna avhandlingsprojekt.

Arbetsformer: Kursen omfattar fyra fysiska/digitala seminarier (9., 14., 17 och 24 mars 2022). De tre första kursmoment kräver att deltagarna kommer väl förberedda och har läst och reflekterad över kurslitteraturen, samt genomfört en kortare intervju med seniora forskare (sem 1). Inför det sista seminariet ska deltagarna skicka in sina individuella texter, läsa övrigas samt kommentera på en av de övriga deltagarnas texter.
Examinationsformer: Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarierna samt meden individuell skriftlig inlämningsuppgift.

 

Feminist Technoscience & Bodies (10 hp with a parallel 3 pt version run simultaneously)

Period: November-December 
Language: English
Course content: This course explores different tools (terms) and lenses (theories) to use when talking about the body. I think of these as part of feminist technoscience studies – but that’s me. It is actually a pretty messy mix of different strands of academic work over the last 40 years… and some is even a little older. My goal with this course is to get you to read and engage with work that isn’t super hip right now, but which has left traces in conversations that are happening in the field (which field???), today. To that end, for each of the seminars I’ve chosen some work that I have found robust – even if it seems a bit dusty now. Then I’ve tried to find some later work that engages with those strands of conversation. I want you to read the texts, tell me how you respond to them (I’m not expecting you to like all of this – much of it has been severely critique in the intervening years, which is the point of academic discussion), draw parallels or contrasts to other things you have read, and then present for the group something from your field which relates or refutes an idea in the readings.

Teaching:The course will be run during the second half of HT22. It is designed to be participant-oriented in the sense that it seeks to maximize active interactions as learning activities. This means that you are expected to have read the literature and prepared questions or reflections in advance, and that the course is designed to give many opportunities for discussion with lecturers on-site at The Department of Thematic Studies, Linköping University (provided that the pandemic so allows) and on Zoom with researchers from other universities, and with fellow course participants.

Examination forms: 8 obligatory Seminars – pass/fail, examined by active participation.
Course director: Ericka Johnson (Email Ericka for the syllabus.)

 

Forskning om folkhögskola 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Henrik Nordvall
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Vt 202

 

Gender & Sustainability  - Introducing Feminist Environmental Humanities (7,5 hp)
Institution/Department: Tema, Tema Genus
Kursansvarig/Course coordinators: Cecilia Åsberg, Meike Schalk, KTH and LiU.
Course period: February – April, full time, 2022.
Language: English
Course content: This course explores postdisciplinary directions in gender and sustainability from a set of positions in environmental humanities and feminist posthumanities. It provides an introduction into the conceptual landscape of feminist environmental humanities, and an orientation into its methodological trajectories across the fields of science, technology, art and design. Notions of different scientific traditions in the past and present, and of inter- and transdisciplinary research are presented and framed in ways that are particularly useful for PhD researchers pursuing environmental humanities or inter/postdisciplinary studies and practice-oriented research in art, technology and design. PhD researchers are provided with an understanding of key concepts – and the relationship between research questions, methods, objectives and outcomes – through lectures, literature seminars, workshops and collaborative project work. The course introduces participants to thinking on situated knowledge practices and ethics amidst a plethora of critical methodologies, qualitative and innovative methods, and performative research practices. On completion of the course, PhD researchers will be provided with tools to critically reflect over the epistemological and ethical challenges inherent to their own research practices and doctoral work, but also in relationship to gender, sustainability and to other actors involved in the very social and creative business of scholarship.
Enrolment: It is no longer possible to enrol for this course in 2022.
 

Introduktion till att skriva akademisk text, 4 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Nandita Mishra
Period: våren 2022

Mer information om kursen

 

Interaction Analysis, 7,5 ECTS 

Institution/Department: IKOS
Kursansvarig/Course coordinator: Leelo Keevallik
Administration: Monica Wise
Period: the course is offered in the first half of the term every autumn
Språk/Language: English

 

Interdisciplinaritet/integrativt lärande, 7,5 hp

Institution/Department: IKOS
Kursansvarig/Course coordinator: Per-Anders Forstorp
Period: ht 2022, start v 39
Mer information om kursen

 

Mer information

Interdisciplinary perspectives on sustainable development, (3 credits)

Institution/Department: Tema
Kursansvarig: Anders Hansson
Administration: Susanne Eriksson
Course Duration: September-October 2023

More information
 

Introductory Course in Research Ethics, 4,5 hp

Institution/Department: IKOS
Kursansvarig/Course coordinator: Elin Palm
Administration: Monica Wise

Course Duration: 25th February - 4th April 2022

Deadline for applications: February 18th 

Mer information om kursen/More information


Introduktion till vuxnas lärande 10 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Andreas Fejes
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Vt 2022

 

Key Concepts in Environmental Science (10 credits)

Institution/Department: Tema
Course director/contact:
 Responsible: Anders Hansson
Preliminary Period: September - November, 2023
Language: English

 

Klassiska och samtida perspektiv på digitalisering, 6 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Ulf Melin
Mer information om kursen/More information

 

Kritiska och reflexiva förhållningssätt till kulturvetenskaplig teori och metod, 12 hp

Institution/Department: ISAK, Tema Q & Historia
Kursansvariga: Johanna Dalin, Martin Fredriksson och Jenny Sjöholm.
Administration: Martin Fredriksson

 

Kvalitativa metoder, grundläggande kurs 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Michael Tholander
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Vt 2022
 

Kvalitativa metoder, fördjupningskurs 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Michael Tholander
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Vt 2022

 

Litteraturanalys, 7,5 hp

Institution/Department: IKOS, SoK
Kursansvarig/Course coordinator: Jesper Olsson
Administration: Agnese Grisle
Period: vt 2021, v 18–21
Språk/Language: bestäms i samråd med kursdeltagarna/to be decided in consultation with course participants
Mer information om kursen/More information

 

Methods: Analysis (7,5 credits)
Institution/Department: Tema
Course coordinators: Sofia Morberg Jämterud, Corinna Kruse

Course period: Week 13 – 23, 2022, part time
Language: English
Course content: The course is an introduction to several key methods for analyzing empirical material. The participants will familiarize themselves theoretically with a selection of analysis methods and will apply them through practical exercises. The course centers on a selection of analysis methods that are relevant and central both for solid research at the PhD level and for the participants’ future career as scholars that conduct research of their own and assess and and review others’ scholarship. The course also addresses research ethics in analysis. The course is designed to provide ample opportunities for reflection and discussion of perspectives, theories and methods in qualitative research.
Teaching & examination forms: The course will take place on campus (not on-line), and participants are expected to attend all sessions. In between sessions, participants will perform practical exercises.
Enrolment: The course admits a limited number of PhD students. If you’re interested in enrolling, please e-mail the course coordinators by February 15th with a brief description of yourself and your expectations of the course.

 

Methodology in Environmental Science (10 credits)

Institution/Department: Tema, Tema Miljöförändring
Course director/contact:  David Bastviken och Mathias Fridahl
Course period: Preliminary period: January - June
Language: English
 

Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies, 5,5 credits

Institution/Department: Tema, tema Genus
Kursansvarig/Course coordinator: Madina Tlostanova
Period: Week 2 – 8
Language: English
Course Content

 

Pedagogikens klassiker 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Robert Aman
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Vt 2022

 

Research planning and proposal writing (10 credits)

Institution/Department: Tema, Tema Miljöförändring
Course director/contact: Alex Enrich Prast
​Course Period: Week 16 – 44, 2022 part time
Language: English
Teaching & examination forms: The course starts in April and provide 6 lectures/workshops until the summer break. The students make a presentation and receive feedback on a preliminary text that should be improved during the summer and a revised text is submitted by the end of August. The students make presentations and receive some feedbacks during the course. The students defend their research plan (30% seminar) at the mid-term seminar in October, when the course officially ends. The course is designed to provide many opportunities for discussion with lecturers on-site and on Zoom, and with fellow course participants. The final text that is presented at the 30% seminar is evaluated by the course responsible. Attendance to the lectures and workshops are not mandatory, but when the students need to be absent, they have to provide some reflections about the topic.

 

Språk- och interaktionsanalys, 7,5 hp

Institution/Department: IKOS, SoK
Kursansvarig/Course coordinator: Leelo Keevallik
Administration: Agnese Grisle
Period: vt 2021, v 4-8
Språk/Language: bestäms i samråd med kursdeltagarna/to be decided in consultation with course participants 

 

Writing the PhD - genre, form and evaluation, (5 credits)

Institution/Department: Tema, tema Genus
Kursansvarig/Course coordinator: Ericka Johnson
Adminstration: Eva Danielsson 

Course period: Week 17, 2022 –
Language: English
Course content: This course will discuss how PhD dissertations are written, shaped by formal requirements and local practices, and how they are evaluated. We will explore the PhD dissertation as a genre, asking what elements are incorporated in its production and discussing how these can be flexible. During the course, students will read a how-to book on writing a dissertation, as well as 3 different examples of PhD dissertations to get a feel for the variations that the genre can contain. We will also study the production steps outlined in the Tema PhD student handbooks and read an example of a Tema PhD dissertation at the 60% seminar, 90% seminar and the published final version. Finally, the course will invite professors to come and speak about recent PhD dissertations they have evaluated, giving insight into how a PhD is “graded” or evaluated.

 

Writing Course: Giving and Receiving Critique (3 credits)

Institution/Department: Tema, tema Genus
Kursansvarig/Course coordinator: Corinna.Kruse

Course period: Week 17 – 24, 2022,  part time
Language: English
Course content
Enrolment: The number of participants in this course is limited. To apply for the course, please send an e-mail to the course coordinator (Corinna.Kruse@liu.se) with a short presentation of yourself and why you would like to enrol in the course. The deadline for your application is April 4th 2022.

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-04