Göm menyn

 

Forskarutbildningskurser/Graduate courses

Forskarutbildningskurser ges vid samtliga av de institutioner som hör till fakulteten. Här finns en sammanställning av det aktuella kursutbudet. Ytterligare information finns på respektive institutions hemsida.

Graduate courses are carried out at all departments conneced to the Faculty of Arts and Sciences. Below is a summary of available courses. More information about the courses can be found on the departments' webpages.

 

Att lyssna på barn: barns deltagande, röster och rättigheter i forskning och politik, 7,5 hp

[Listening to Children: Children’s participation, rights, and voices in research and politics] 

Institution/Department: TEMA
​Course director/contact: Karin Zetterqvist Nelson 
Adminstration: Eva Danielsson 

Period: Kursen ges på halvfart ht 2020, 10 veckor (7 sept-13 nov), med koncentrerad undervisning på plats i Linköping vid några tillfällen under kursens gång.
 

Att skriva akademisk text på engelska, 6 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Pamela Vang
Mer information om kursen/More information

 

Barnforskning: Från klassiker till nya kritiska perspektiv, 7,5 hp

Institution/Department: Tema
Kursansvarig/Course coordinator: Johanna Sjöberg och Johanna Sköld 
Period: 25 januari- 2 april, 2021. Halvfart.

Kursinnehåll

I den här kursen studerar vi hur barnforskning har bidragit till att utmana förståelser av såväl människa som samhälle. Kursen har ett kronologiskt upplägg där doktoranderna läser klassiska originaltexter och bearbetar dem för att skapa en överblick över barnforskningsfältets framväxt. Kursens övergripande mål är att doktoranderna ska kunna redogöra för olika vetenskapliga traditioner inom barnforskningen utifrån klassiska texter samt resonera kring hur barnforskning bidrar till kritiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora (Se bifogad Studiehandledning för information om upplägg och litteratur).

 

Barn- och barndomsforskning: Metodologiska grunder och etiska överväganden, 7,5 hp

Institution/Department: Tema
Kursansvarig/Course coordinator: Asta Cekaite och Håkan Löfgren
Period: Kursen ges på halvfart 5 april- 13 juni

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att diskutera centrala begrepp och tankegångar inom kvalitativ metodologi, identifiera metodologins betydelse för forskningsprojekt gällande design, genomförande och utfall (från problemformulering till resultatpresentation) samt att resonera kring betydelsen av reflexivitet och forskningsetik (i forskningen om barn). Kursen innehåller praktiska moment: att planera en forskningsdesign med kvalitativa metoder (mer detaljerad information kommer).

 

Engaging with Normativity: Normative Embodiment and Normativity in Medical/Technological Knowledge Practices and Policy-Work (6 hp)

Institution/Department: Tema
Kursansvarig/Course coordinator: Kristin Zeiler
Period: October-November 2021
Mer information

 

Entreprenörskap i teori och praktik, 7,5 hp 

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Magnus Klofsten
Mer information om kursen/More information

 

Interaction Analysis, 7,5 ECTS 

Institution/Department: IKOS
Kursansvarig/Course coordinator: Leelo Keevallik
Administration: Monica Wise
Period: the course is offered in the first half of the term every autumn
Språk/Language: English

 

Infrastructures as a contested terrain (6 credits)

Institution/Department: Tema
Kursansvarig: Harald Rohracher and Jonas Anshelm
Administration: Eva Danielsson
The course will be given in weeks 8-12 (17 February – 20 March 2020). Teaching language is English. 
More information 

 

Interdisciplinary perspectives on sustainable development, 3 hp

Institution/Department: Tema
Kursansvarig: Anders Hansson
Administration: Susanne Eriksson
Course Duration: September-October 2021
Deadline for applications: 18th June 2021
Flyer

 

Introductory Course in Research Ethics, 4,5 hp

Institution/Department: IKOS
Kursansvarig/Course coordinator: Elin Palm
Administration: Monica Wise

Mer information om kursen/More information: https://old.liu.se/ikk/cte/kurser/forskningsetik-cte-filfak?l=sv 

 

Key Concepts in Environmental Science

Institution/Department: Tema
Course director/contact:
 Responsible: Björn-Ola Linnér
Preliminary Period: September

 

Klassiska och samtida perspektiv på digitalisering, 6 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Ulf Melin
Mer information om kursen/More information

 

Kritiska och reflexiva förhållningssätt till kulturvetenskaplig teori och metod, 12 hp

Institution/Department: ISAK, Tema Q & Historia
Kursansvariga: Johanna Dalin, Martin Fredriksson och Jenny Sjöholm.
Administration: Martin Fredriksson

 

Kvalitativ analys & teoriutveckling, 8-12 hp

Institution/Department: IEI
Kursansvarig/Course coordinator: Göran Goldkuhl
Mer information om kursen/More information

 

Kvantitativ metod, grundläggande kurs 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Ulf Träff
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Ht 2021

 

Kvantitativ metod, fördjupningskurs 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Ulf Träff
Administration: Britt-Marie Alfredsson
P
eriod: Ht 2021

 

Litteraturanalys, 7,5 hp

Institution/Department: IKOS, SoK
Kursansvarig/Course coordinator: Jesper Olsson
Administration: Agnese Grisle
Period: vt 2021, v 18–21
Språk/Language: bestäms i samråd med kursdeltagarna/to be decided in consultation with course participants
Mer information om kursen/More information

 

Methodology in Environmental Science

Institution/Department: Tema
Course director/contact: Mathias Fridahl
Preliminary Period:mars -april 2022

Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies, 7,5 hp (5+2,5 hp)

Institution/Department: Tema, tema Genus
Kursansvarig/Course coordinator: Madina Tlostanova
Kursplan. Taught every year in January-February


Research planning and proposal writing

Institution/Department: Tema
Course director/contact: Alex Enrich Prast
Preliminary Period: April - October
 

Reimagining the humanities, 10 ECTS (3+7)

Institution/Department: Tema, tema Genus
Kursansvarig/Course coordinator: Madina Tlostanova
Taught in February 2020 and subsequently every year

 

Språk- och interaktionsanalys, 7,5 hp

Institution/Department: IKOS, SoK
Kursansvarig/Course coordinator: Leelo Keevallik
Administration: Agnese Grisle
Period: vt 2021, v 4-8
Språk/Language: bestäms i samråd med kursdeltagarna/to be decided in consultation with course participants 

 

Didaktik och undervisningsprocesser 7,5 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Magnus Hultén
Administration:Britt-Marie Alfredsson

Period: Ht 2021
 

Writing the PhD - genre, form and evaluation, 5 ECTS

Institution/Department: Tema, tema Genus
Kursansvarig/Course coordinator: Ericka Johnson
Adminstration: Eva Danielsson 

Offered week 42 and subsequently when there is need

 

Introduktion till vuxnas lärande 10 hp

Institution/Department: IBL
Kursansvarig/Course coordinator: Andreas Fejes
Administration:Britt-Marie Alfredsson
Period: Ht 2021
 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-07