Göm menyn

Filosofiska fakultetens forskarutbildningsdag 2020

Etiska aspekter i forskarutbildningen

Välkommen till årets forskarutbildningsdag!

Tid: Onsdagen den 21 oktober, kl 13.15-16

Plats: Genomförs via Zoom. Anmälda deltagare kommer få anslutningslänk några dagar innan forskarutbildningsdagen.

Forskarutbildningsdagen är ett årligt arrangemang där aktuella frågor för forskarutbildningen diskuteras. Arrangemanget vänder sig främst till doktorander, handledare, forskarutbildningsstudierektorer, forskningsledare, chefer och administratörer som är verksamma inom den filosofiska fakultetens forskarutbildningar.

2020 års forskarutbildningsdag kommer att ägnas åt etiska aspekter i forskarutbildningen. Vad är etisk handledning? Hur bör man tänka vid samförfattande? Var går gränserna för handledarens och doktorandens ansvar? Under denna eftermiddag kommer bland annat dessa frågor att lyftas i tre kortare presentationer från olika perspektiv. Vi kommer också att tillsammans diskutera forskarutbildningens etiska dimensioner. Mathias Broth (prodekan), Göran Collste (professor emeritus, tillämpad etik), Gerhard Andersson (professor i psykologi) samt Karin Zetterqvist Nelsson (professor i Tema Barn) kommer att medverka.

Sista dag för anmälan är den 12 oktober.

Länk till anmälningsformuläret

Välkommen!

Eventuella frågor kan ställas till charlotta.einarsson@liu.se


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-24