Göm menyn

För vidare läsning

Startsida

 

Intersektionell genuspedagogik, Nina Lykke, Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, 2012, Linköpings universitet

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-81759 

 

How Gender Conscious Pedagogy in Higher Education Can Stimulate Actions of Social Justice in Society; Marta Cuesta & Ann-Katrin Witt, Högskolan Halmstad, 2014.

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:706576/FULLTEXT01.pdf 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-24904 

 

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik; Anna Lundberg, Ann Werner. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2012

http://www.genus.se/digitalAssets/1393/1393127_pedagogikochdidaktik.pdf 

 

Startsida


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-12