Göm menyn

Modul 6: Reflektion

Föregående modul: Exempel från undervisning Nästa modul: Goda exempel

Kursen genusmedveten undervisning försöker förmedla ett förhållningssätt snarare än instruera om vad som är "rätt" eller "fel". Förhoppningen är att du, som nybliven eller erfaren lärare vid LiU, kan använda begrepp, idéer och konkreta fall för att fördjupa din erfarenhet och förståelse för genusmedveten undervisning.

På nästa sida finns ett antal diskussionsfrågor som du kan ta med dig. Ett möjligt upplägg är att du diskuterar dessa frågor med annan undervisande personal och att ni gemensamt reflekterar över era egna och gemensamma erfarenheter.

Diskussionsfrågor

Mötet med studenterna

  • Har du fått användning för några av de tips som finns i kursmaterialet? Hur tyckte du att det fungerade?
  • Finns det några situationer i mötet med studenterna som har varit problematiska? Beskriv vad som hände, hur du reagerade och hur du löste dem - givetvis utan att lämna ut studenterna. Det behöver inte vara särskilt dramatiska situationer.

Genus och jämställdhet

  • Med kursmaterialet i bakhuvudet, finns det exempel på saker som har hänt under kursen där du kan peka på att de inblandade personernas uppfattning om genus visade sig?
  • Hur har din egen syn på genus och jämställdhet förändrats under arbetet med kursmaterialet och den kurs du undervisat på? Hur har din syn på din roll som pedagog förändrats?

Förbättring av kursmaterialet

Vilka tips skulle du vilja ge till andra doktorander?

Föregående modul: Exempel från undervisning Nästa modul: Goda exempel

Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-21