Göm menyn

Modul 8: Referenser

Föregående modul: Goda exempel Nästa modul: Utvärdering
 • Bondestam, Fredrik, Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare – en introduktion och bibliografi. Liber, Stockholm, 2005.
 • Carstensen, Gunilla, Könsmedveten pedagogik – en jämlik undervisning. Konkreta tips och övningar för lärare. Uppsala universitet, 2006.
 • Connell, R.W, Maskuliniteter, Daidalos, Göteborg, 1999.
 • Crenshaw, Kimberlé Williams, “Mapping the margins. Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color”, 1993.
 • De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över ojämlikhetens landskap, Liber, Malmö, 2005.
 • Fogelberg Eriksson Anna och Ingrid Karlsson, Att integrera genus som form och innehåll. En rapport om genusintegrering av högskoleundervisning, Linköping, 2006.
 • Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002.
 • Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Carlsson Wetterberg, Christina  & Anna Jansdotter, Genushistoria, En historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund, 2004.
 • Herz, Marcus & Thomas Johansson, Maskuliniteter, kritik, tendenser, trender. Liber, Malmö, 2011.
 • Lykke, Nina, Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 2-3, 2005.
 • Olofsson Britta, Modiga prinsessor & ömsinta killar. Genusmedveten pedagogik i praktiken. Lärarförbundets förlag, 2007.

 

På tal om lika villkor på Linköpings universitet. Statistik gällande anställda och studenter 2012. Mars 2012, Linköpings universitet.

http://www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-alla/lika-villkor/statistik/1.564101/Ptalomlikavillkor_2013_G2.pdf

Föregående modul: Goda exempel Nästa modul: Utvärdering

Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-21