Göm menyn

Välkomna till Filosofiska fakultetens del av handledarkursen Handledning av forskarstuderande – avancerad kurs i högskolepedagogik, 4 hp

Den fakultetsspecifika delen består av två halvdagars kurs, samt ett paper. Deltagande vid den fakultetsspecifika delen bör ske mot slutet av, eller efter, den universitetsgemensamma delen av handledarkursen, vilken ges vid Didacticum.

Vid första kurstillfället diskuteras bland annat filosofiska fakultetens strategier, policys och syn på handledning, etisk forskning och doktorandstudier, samt genus och  Lika Villkor.

Andra kurstillfället består av ett seminarium baserat på de paper de medverkande till detta kurstillfälle skall ha avfattat. Seminariet leds av prodekan Mathias Broth.


Welcome to the Faculty of Arts and Sciences’ part of the course in Research Supervision

The faculty-specific part consists of two half-day courses, as well as a paper. Participation at the faculty-specific part should take place after the cross-university part of the course, which is given at Didacticum.

The first part focuses on the faculty's strategies, policies and views on supervision, ethical research and doctoral studies, as well as gender and equal opportunities.

The second course consists of a seminar based on the paper the participants have written. The seminar is chaired by Dean Mathias Broth.

 

Kommande kurstillfällen & anmälan / Courses and application forms:

Delkurs 1 / Part 1 (in English) January 16th, 13.00-16.30
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3awgJLJ41YdFntjGpz7K7flUQkRQTFVaTTlENlMwQ0M2RFFNNTBOUTdTMC4u


Delkurs 2 / Part 2 (in English) March 4th, 13.00-17
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3awgJLJ41YdFntjGpz7K7flURVJTOUQ3WDVKSjlNTFZYUEwwNFlTNk9RRy4u


Delkurs 1 / Part 1 (in Swedish) 27 mars kl 13.00-16.30
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3awgJLJ41YdFntjGpz7K7flUME5HN1k2MDJBRVhWSVUyS0lQQ0lTOExCNS4u


Delkurs 2 / Part 2 (in Swedish) 7 maj kl 13.00-17
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3awgJLJ41YdFntjGpz7K7flUOUI5TUxFQjNHWExHSVlZS1pPUEo2SjhIMC4u

 

 

För mer information kontakta Charlotta Einarsson, Filosofiska fakultetens kansli, 013 - 28 10 63, charlotta.einarsson@liu.se

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 06 11:28:09 CET 2018