Göm menyn

Välkomna till Filosofiska fakultetens del av handledarkursen Handledning av forskarstuderande – avancerad kurs i högskolepedagogik, 4 hp

Den fakultetsspecifika delen består av två halvdagars kurs, samt ett paper. Deltagande vid den fakultetsspecifika delen bör ske mot slutet av, eller efter, den universitetsgemensamma delen av handledarkursen, vilken ges vid Didacticum.

Vid första kurstillfället diskuteras bland annat filosofiska fakultetens strategier, policys och syn på handledning, etisk forskning och doktorandstudier, samt genus och  Lika Villkor.

Andra kurstillfället består av ett seminarium baserat på de paper de medverkande till detta kurstillfälle skall ha avfattat. Seminariet leds av prodekan Mathias Broth.
 

Kommande kurstillfällen & anmälan:

Delkurs 1: 12 september kl 13.00-16.30, Lokal: Mötesrum Delta, D-huset, Campus Valla

Delkurs 2: 23 oktober kl 13.00-17.00, Lokal: Mötesrum Delta, D-huset, Campus Valla

 

 

För mer information kontakta Charlotta Einarsson, Filosofiska fakultetens kansli, 013 - 28 10 63, charlotta.einarsson@liu.se

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 18 13:56:46 CEST 2018