Göm menyn

Välkomna till Filosofiska fakultetens del av handledarkursen Handledning av forskarstuderande – avancerad kurs i högskolepedagogik

Den fakultetsspecifika delen består av två kurstillfällen (halvdagar) samt ett paper. Deltagande i de fakultetsspecifika kurstillfällena ska ske efter deltagande i den universitetsgemensamma delen av handledarkursen, vilken ges vid Didacticum.

Vid första kurstillfället diskuteras bland annat filosofiska fakultetens strategier, policys och syn på handledning, etisk forskning och doktorandstudier, samt genus och  Lika Villkor.

Andra kurstillfället består av ett seminarium baserat på de paper de medverkande till detta kurstillfälle skall ha avfattat. Seminariet leds av prodekan Mathias Broth.


Welcome to the Faculty of Arts and Sciences’ part of the course in Research Supervision

The faculty-specific part consists of two half-day courses, as well as a paper. Participation at the faculty-specific part should take place after the cross-university part of the course, which is given at Didacticum.

The first part focuses on the faculty's strategies, policies and views on supervision, ethical research and doctoral studies, as well as gender and equal opportunities.

The second course consists of a seminar based on the paper the participants have written. The seminar is chaired by Dean Mathias Broth.

 

Kommande kurstillfällen & anmälan / Courses and application forms:

2022

Kurstillfälle 1 (på svenska/in Swedish) 18 oktober kl 13.00-17

Anmälan

Kurstillfälle 2 (på svenska/in Swedish) 22 november kl 13.00-17

Anmälan

 

Part 1 (in English) 6 April, 13.00-17

Application  

Part 2 (in English) 17 May, 13.00-17

Application 

 

För mer information kontakta Charlotta Einarsson, Filosofiska fakultetens kansli, 013 - 28 10 63, charlotta.einarsson@liu.se

 

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-03