Göm menyn

Karriärplanering för doktorander

Filosofiska fakulteten anordnar under ht 2021 och vt 2022 en serie karriärstödjande seminarier för doktorander. Serien genomförs som tre fristående seminarier, där de två första riktar sig till doktorander som befinner sig relativt tidigt i sin utbildning, medan den tredje primärt vänder sig till dem som börjar närma sig slutet av forskarutbildningen. Hösten 2021 kommer seminarierna att genomföras på svenska medan de som erbjuds under våren 2022 kommer att genomföras på engelska.

Att vara doktorand vid Filosofiska fakulteten (målgrupp: doktorander tidigt i utbildningen)

Tid: 9 november 2021 kl 13.00-16.30

Plats: Vi hoppas på att kunna genomföra detta på Campus Valla, om läget ej tillåter så blir det via Zoom.

Anmälan till den 9 november

Vid detta tillfälle kommer två olika teman att vara i fokus:

  1. Introduktion till och presentation av forskarutbildning vid Filosofiska fakulteten
  2. Karriärplanering av min forskarutbildning, vad innebär det?

Medverkar gör Mathias Broth, prodekan med ansvar för forskning och forskarutbildning, anställningsnämndsledamot David Bastviken och anställningsnämndens sekreterare Anette Ärlebäck Leufvén. Fokus kommer bland annat att vara på hur forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten är organiserad, hur ansvarsfördelningen ser ut, hur du som doktorand kan ta del av andra forskarutbildningars kursutbud och seminarieverksamhet etc. Fokus kommer också att läggas på hur du under din tid som forskarstuderande kan tänka strategiskt kring din karriärplanering. 

Forskningsetik och vetenskaplig publicering (målgrupp: doktorander tidigt i utbildningen)

Tid: 23 november 2021 kl 13-16.30

Plats: Vi hoppas på att kunna genomföra detta på Campus Valla, om läget ej tillåter så blir det via Zoom.

Anmälan till den 23 november

Vid detta tillfälle kommer Elin Palm, föreståndare för Centrum för tillämpad etik, samt Johanna Nählinder, forskningsstödskoordinator vid biblioteket att medverka. Fokus kommer bland annat att läggas på forskningsetiska frågeställningar och utmaningar som behöver beaktas vid såväl planering, genomförande som rapportering av forskningsresultat. Vidare kommer frågor om strategisk vetenskaplig publicering diskuteras.

Att söka post doc-bidrag (målgrupp: doktorander senare i utbildningen)

Tid: tisdag 19 oktober 2021 kl 13.30-15

Plats: Zoom

Anmälan till den 19 oktober

Seminariet leds av Temas forskningskoordinator Silje Lundgren silje.lundgren@liu.se

Du ombes att innan seminariet läsa två beviljade ansökningar om post doc-bidrag som skickas ut till alla deltagare en vecka innan. Under seminariet går vi genom dessa ansökningars styrkor och hur man skriver en framgångsrik post doc-ansökan. Du behöver också skicka några nyckelord om din forskning till silje.lundgren@liu.se senast en vecka innan seminariet.

Programmet för ser ut som följer:

  1. Var hittar man utlysningar?
  2. Finansiärers profiler, bedömningskriterier, exempel på beviljade projekt
  3. Att skriva en framgångsrik ansökan om post doc bidrag – två exempel på beviljade ansökningar
  4. Bedömningskriterier om samhällsrelevans och genusperspektiv
  5. Frågestund

Om du har frågor så kontakta Temas forskningskoordinator Silje Lundgren silje.lundgren@liu.se

Välkommen att anmäla dig till Filosofiska fakultetens karriärstödjande seminarier. Om du har några frågor kan du vända dig till charlotta.einarsson@liu.se

/Mathias Broth

Prodekan vid Filosofiska fakulteten med ansvar för forskning och forskarutbildning

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-23