Göm menyn

Seminarieserier vid Filosofiska fakulteten

Det akademiska seminariet är en av de viktigaste platserna för det vetenskapliga samtalet, av avgörande betydelse för såväl forskning som forskarutbildning. I syfte att synliggöra den Filosofiska fakultetens seminarieverksamhet återfinns nedan, i bokstavsordning, fakultetens stående seminarieserier.

Så här skriver du din presentation

 

A-Ö

AI i Samhället-seminariet

AI i Samhället-seminariet är ett interdisciplinärt forum där vi diskuterar artificiell intelligens utifrån ett humanioraperspektiv. Vi utforskar den historiska fascinationen med att bygga intelligenta maskiner och diskuterar hur maskininlärning påverkar vårt dagliga liv, vår kultur och vårt samhälle. Seminariet är ett textseminarium och vi välkomnar alla deltagare att förbereda tankar och frågor kring seminariets texter. Seminariespråket är engelska.

Seminariet är öppet för alla som är intresserade i hur AI påverkar vårt samhälle. Vårt aktuella seminarieschema hittar du här. Om du vill läggas till epostlistan för att få information om texterna och Zoom länk, skicka gärna en epost till kontaktpersonen nedan.

Nyckelord: artificiell intelligens, humaniora, samhälle, teknik

Kontakt: Hannah Pelikan (hannah.pelikan@liu.se)
 

ASC-seminariet

ASC-seminariet är ett internt kollokvium inom forskningsmiljön Åldrande och social förändring. Syftet med seminariet är att underlätta kommunikation och ge en plattform för kontinuerligt akademiskt utbyte och forskningspresentationer inom miljön.

Seminarierna äger rum torsdagar mellan 10:00-11:00. Vänligen kontakta Annika Heuer för programinformation och registrering.

Nyckelord: Åldrandeforskning, Akademiskt utbyte, Åldrande och social förändring

Kontakt: Annika Heuer (annika.heuer@liu.se)

ASC-ISAR seminarieserie

ASC-ISAR är en seminarieserie för alla som är intresserade av forskning om åldrande. ASC-ISAR tillhandahåller en plattform för föreläsningar om åldrandes problematik utifrån olika discipliner och disciplinära vinklar från framstående svenska och internationella experter. Seminarierna fungerar som en plattform för forskning om åldrande där forskare möts, nätverkar och utvecklar samarbeten.

Seminarierna äger rum en gång i månaden på onsdagar mellan 13:15-15:00. Vänligen se programmet på https://liu.se/en/article/isar och kontakta George Pavlidis för registrering.

Kontakt: George Pavlidis (george.pavlidis@liu.se)
 

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) arbetar för att samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom området medicinsk humaniora och bioetik. Forskningsseminarierna utgör det forum på vilket forskare med intresse för medicinsk humaniora och bioetik lägger fram texter de arbetar med eller presenterar forskning muntligt. Tvärvetenskapliga perspektiv på sjukdom, hälsa, medicinsk teknik eller sjukvårdspraktik är centrala.

CMHBs seminarium riktar sig till forskare med intresse för medicinsk humaniora och bioetik. Det äger rum första torsdagen i varje månad och två presentationer/texter diskuteras vid varje tillfälle. Seminariespråket är engelska.

Tid: Första torsdagen i varje månad kl. 9.15-12

Nyckelord: medicinsk humaniora, bioetik, tvärvetenskap

Kontakt: Lisa Guntram (lisa.guntram@liu.se) och Kristin Zeiler (kristin.zeiler@liu.se).

 

Forskningsseminarier i socialpsykologi

Seminarieserien drivs av den socialpsykologiska forskningsgruppen vid IBL – en samlingspunkt för forskare och forskningsgrupper vid avdelningen för psykologi som har ett gemensamt övergripande intresse för socialpsykologi. Det gemensamma forskningsintresset handlar om hur individer, grupper och organisationer fungerar i olika sociala sammanhang och kontexter. Den forskning som bedrivs inom området socialpsykologi vid IBL handlar bl.a. om grupprocesser, prosocialt beteende, genuspsykologi, HBTQ-psykologi och mobbning i arbetslivet vilket givetvis färgar innehållet i seminarierna. I seminarieserien blandas rena arbetsseminariet med seminarier med interna och externa forskare – något som tydliggörs i programmet för varje termin. Vanligtvis hålls seminarierna onsdagar kl. 10-12 och det brukar vara tre seminarier per termin. Seminarierna är öppna för alla som är intresserade av socialpsykologisk forskning. Ingen föranmälan krävs.

Nyckelord: Socialpsykologi, gruppsykologi, genus, HBTQ, mobbning i arbetslivet, prosocialt beteende, PBL

Kontakt: Eva Hammar Chiriac (eva.hammar.chiriac@liu.se) och Michael Rosander (michael.rosander@liu.se)

 

Forsknings- och högre seminarier i språk och kultur

Seminarierna i språk och kultur utgör en viktig mötesplats för språk- och litteraturvetare som delar intresse för samspelet mellan språk och kultur i vardagliga, litterära, mediala, konstnärliga och professionella kontexter. Den forskning som presenteras på seminarierna behandlar allt från vardagssamtal och multimodal interaktion till litterära texter och medieekologi.

Forskningsmiljön Språk och kultur har två seminarieserier:

  • På forskningsseminarierna presenteras pågående forskning av doktorander och forskare från IKOS. Vi har också temaseminarier som behandlar begrepp som racism och artificiell intelligens, samt gemensamma intressen som forskningsetik och publicering. Seminarierna hålls onsdagar kl 10.15-12.
  • På de högre seminarierna presenteras aktuell forskning, oftast av inbjudna gäster men vid särskilda tillfällen även av forskare och doktorander från IKOS. Seminarierna hålls oftast onsdagar kl 1​5.15-17.

Ingen föranmälan krävs, men om du vill läggas till epostlistan för att få våra utskick, skicka gärna en epost till kontaktpersonen nedan. Vårt aktuella seminarieschema hittar du här: https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/seminarier-i-sprak-och-kultur

Nyckelord: Litteratur, litteraturvetenskap, språk, språkvetenskap, lingvistik, medieekologi, mediehistoria, multimodal interaktionsanalys, samtalsanalys

Kontakt: Nigel Musk (nigel.musk@liu.se).

 

HEAD och DRD seminarieserie

Seminarieserie arrangerad av Linnécentrum HEAD i samarbete med avdelningen för handikappvetenskap vid Linköpings Universitet.

 

Historiska seminariet

Seminarieserien samlar forskare och forskarstuderande från forskningsmiljön historiska studier bestående av ämnena historia, religionsvetenskap och konstvetenskap. Seminariet behandlar dels texter av forskningsmiljöns medarbetare dels presentationer av externa gäster. Seminarierna hålls vanligen tisdagar kl. 13.15–15.00 i konferensrummet Tage (Key-huset, plan 4)  med cirka två tillfällen per månad. Information om kommande seminarier samt cirkulering av eventuellt textunderlag görs via särskild e-postlista. Möjlighet finns att följa seminariet digitalt via Zoom (kräver föranmälan).

Kontakt: anna.friberg@liu.se

Schema vt-22

 

Högre seminarium vid Tema Teknik och social förändring

Tema T:s högre seminarium tillgodoser de kunskapsintressen och vidareutvecklar den gemensamma kunskapsbas som förenar forskarna inom forskningsmiljön. Här deltar också kollegor från Liu och andra lärosäten i syfte att utbyta erfarenheter. Tre till fyra tillfällen per termin inbjuds internationellt profilerade forskare att presentera aktuell forskning om teknik och samhälle. En entimmespresentation följs av 45 minuters tid för frågor och svar. Seminariet äger rum på onsdagar kl 13.15-15.00. Arbetsspråket är engelska.

Kontakt: Jonas Anshelm (jonas.anshelm@liu.se)

Kontakt för zoom-länk: Josefin Frilund (josefin.frilund@liu.se)
 

Högre seminarium i filosofi och tillämpad etik

På det högre seminariet i filosofi och tillämpad etik presenterar såväl forskningsmiljöns egna forskare och doktorander som gäster från andra delar av landet och världen sin forskning. Presentationerna varar normalt 45-60 minuter och sedan tar en omfattande session med frågor och svar vid. Alla som är intresserade av filosofiska frågor är välkomna. Arbetsspråket är engelska. För mer information se den engelska versionen av denna sida.

Om du vill presentera din forskning på det högre seminariet i filosofi och tillämpad etik eller om om du vill ha en Zoom-länk till något av våra seminarier, kontakta Harald Wiltsche, forsningsmiljöansvarig.

Kontakt: Harald Wiltsche (harald.wiltsche@liu.se).
 

Institutet för analytisk sociologi, IAS, ordnar forskningsseminarier regelbundet inom analytisk sociologi och computational social science.

De ämnen som diskuteras fokuserar ofta på IAS kärnområden - analytisk sociologi, organisatorisk dynamik, segregeringsdynamik och kulturell dynamik. Nytt för i år är att vi även introducerar International Roundtable on Computational Social Science där seminarier hålls av ledande CSS-forskare.

Våra seminarier och föreläsningar är öppna för alla och vi ser fram emot att träffa dig på ett av våra evenemang!

Tid: 14.30-16.00 eller 16.00-17.30 torsdagar. Plats: Zoom.

Nyckelord: analytisk sociologi, organisatorisk dynamik, segregeringsdynamik, kulturell dynamik, Computational Social Science 

Kontakt: Madelene Töpfer, madelene.topfer@liu.se, för information och länk till Zoom

 

Kropp, Kunskap, Subjektivitet 

Seminarieserien P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet är samarrangerad av forskare vid Tema T och Tema G, med aktiva deltagare från olika miljöer vid Linköpings universitet. Vi undersöker teman som aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, subjektivitet och normativitet när teknologier – i bred mening – utvecklas och används. Samtalen i vårt forskarkollektiv kretsar kring sociala, kulturella, filosofiska och etiska aspekter av utvecklande och användande av teknologier i olika praktiker. Vi utvecklar teoretiska begrepp i dialog med empiriska studier och låter teori inspirera våra empiriska analyser. Många av oss bidrar till feministisk teoriutveckling, till vetenskapsfälten feministiska vetenskapsstudier och feministisk fenomenologi liksom till medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier.  

Seminarium äger rum på torsdagar kl. 10.15-12. Seminariet är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs. Information om kommande seminarier ges på seminariesida och via särskild e-postlista. 

Nyckelord: 
aktörskap, kropp, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, subjektivitet 

Kontakt:  

Kristin Zeiler,  kristin.zeiler@liu.se; Corinna Kruse,  corinna.kruse@liu.se; Ericka Johnson ericka.johnson@liu.se

 

 

Maskininlärning (IDA)

Maskininlärning (eng. Machine Learning) är ett vetenskapligt område i gränslandet mellan statistik, artificiell intelligens och datavetenskap. I IDA:s seminarieserie presenterar internationellt och nationellt erkända maskininlärningsforskare ny forskning. Seminarierna hålls vanligtvis var fjärde onsdag kl 15.15-16.15. För att få meddelande om kommande seminarier är du välkommen att prenumerera på vår e-postlista.

Nyckelord: maskininlärning (teori och metodik), artificiell intelligens, probabilistiska modeller, Bayesiansk statistik

Kontakt: Fredrik Lindsten, IDA (fredrik.lindsten@liu.se)
 

Q-seminariet

Den här seminarieserien organiseras av forskningsmiljön Tema kultur och samhälle i samarbete med Forum för form, estetik och gestaltning. Vi delar ett intresse för en kritisk/analytisk förståelse av de sociala, kreativa, ekonomiska, juridiska och politiska dimensionerna av kulturarv och medierad kultur, och deltar i utvecklingen av formvetenskap. Arbets- och forskarutbildningsseminarier med texter av forskningsmiljöns egna medarbetare blandas med presentationer av externa gäster. Seminarierna hålls vanligtvis onsdagar 13-15 eller torsdagar 13-15 varannan vecka. Med några få undantag för interna arbetsseminarierna är seminarierna öppna för alla som är intresserade. För tillgång till länk och texter, kontakta Olga Zabalueva. Seminarierna annonseras här

Nyckelord: medierad kultur; kulturarv; patent; immaterialrätt; digitalisering; museologi; kulturellt minne, kulturhistoria; form, design och gestaltning

Kontakt: olga.zabalueva@liu.se

 

REMESOs allmänna seminarium om migration, etnicitet och samhälle

REMESOs allmänna seminarium presenterar och diskuterar tvärvetenskaplig forskning om migration, etnicitet och samhälle på såväl lokal som global nivå och utifrån flera perspektiv – individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling, det civila samhället, arbetsmarknadens förändringar, skiftande förutsättningar för medborgarskap och välfärd, och frågor om flyktingskap och asyl. Seminariet behandlar även ämnen som sammanför migration och etnicitet med rasism, högerextremism, postkolonial historia, utbildning och hälsofrågor, samt kulturella och estetiska uttryck.

REMESOs allmänna seminarium riktar sig till forskare, forskarstuderande och mastersstudenter samt övriga intresserade av frågor kring migration, etnicitet och samhälle. Seminariet hålls i regel på engelska.

Nyckelord: migration, etnicitet, individuell upplevelse, lokal samhällsutveckling, civilsamhälle, arbetsmarknad, medborgarskap, asylpolitik, välfärd, politik och praxis, politisk ekonomi, nationalstatens omvandling, globalisering, regional integration, rasism, extremhöger, antirasism, kolonialism, postkolonial historia, utbildning, hälsa, kultur, estetik.

Kontakt: Seminarieansvariga är Haqqi Bahram (haqqi.bahram@liu.se) och Paula Mählck (paula.mahlck@liu.se). 
 

Samtals- och interaktionsseminariet

Denna seminarieserie samlar forskare och doktorander från flera forskningsmiljöer som delar ett intresse för analys av socialt samspel inom en rad olika verksamheter. Arbetsformen är främst s.k. datasession, där den som håller i seminariet visar sina data (normalt ett eller flera videoklipp med tillhörande transkriptioner) och låter seminariets deltagare ge input till analyser. Inga texter skickas ut före seminariet. Seminarium äger rum på torsdagar kl. 10-12 ungefär var tredje vecka under terminstid. Seminariet är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs. Information om kommande seminarier ges på seminariesida (se länk) och via särskild e-postlista.

Nyckelord: Samtalsanalys, Konversationsanalys (CA), Etnometodologi, Multimodal interaktionsanalys, Videoanalys

Kontakt: Asta Cekaite (asta.cekaite@liu.se), Jakob Cromdal (jakob.cromdal@liu.se) och Leelo Keevallik (leelo.keevallik@liu.se).

 

Seminarieserie vid IEI

Den gemensamma seminarieserien vid IEI är en plattform för presentation av forskning i alla led för att främja disciplinärt och tvärvetenskapligt utbyte vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Seminarieserien riktar sig såväl till seniora som juniora forskare, både  inom och utanför LiU. Seminarierna hålls vanligtvis på engelska. Presentation av forskning inom seminarieserien sker både efter inbjudan eller genom att kontakta seminarieledarna.

Nyckelord:

Företagsekonomi, möbeldesign, industriell ekonomi, industriell marknadsföring, informationssystem och digitalisering, logistik- och kvalitetsutveckling, produktionsekonomi, projekt, innovationer & entreprenörskap, kvalitetsteknik och lednin

Kontakt:

Ansvariga för seminarieserien är Andrea Fried (andrea.fried@liu.se), Magnus Klofsten (magnus.klofsten@liu.se) och Ulf Melin (ulf.melin@liu.se).

 

Seminariet Att leva med demens

Seminarieserien samlar forskare och doktorander från flera forskningsmiljöer som delar ett intresse för analys av socialt samspel som involverar personer som lever med demens. Seminariet bygger på att doktorander och forskare presenterar manus för kommande artiklar eller datamaterial som diskuteras. Texter skickas ut före seminariet. Seminarium äger rum på varannan tisdag kl. 13.15-15.00 under terminstid. Seminariet är öppet för alla intresserade och ingen föranmälan krävs. Information om kommande seminarier ges via särskild e-postlista.

Kontakt: Lars-Christer Hydén (Lars-Christer.Hyden@liu.se)
 

Seminarier och föreläsningar i nationalekonomi

Seminarieserien riktar sig till forskare, lärare och studenter som delar ett intresse för nationalekonomi. De ämnen som behandlas knyter främst an till forskningsmiljöns kärnområden: tillämpad mikroekonomi, beteendeekonomi och finansiell ekonomi. Seminarierna behandlar även forskningsområden som i en bredare mening faller under beteende- och samhällsvetenskap. Seminarieserien består av såväl ordinarie högre seminarier där långt komna projekt och studier behandlas som lunchseminarier där exempelvis nya idéer, forskningsansökningar och specifika metodologiska problem diskuteras.  Dessutom ordnas emellanåt föreläsningar och workshoppar med ledande forskare inom nationalekonomi och andra discipliner från hela världen. Seminarierna äger rum ungefär varannan vecka under terminstid och de är öppna för alla intresserade. Normalt krävs ingen föranmälan. Information om kommande seminarier ges via epostlista.

Nyckelord: nationalekonomi, ekonomisk teori, experimentell ekonomi, ekonometri, beteendeekonomi, tillämpad mikroekonomi, finansiell ekonomi, miljöekonomi, arbetsmarknadsekonomi, transportekonomi.

Kontakt: Seminarieansvarig är Fil. dr. Kinga Barrafrem (kinga.barrafrem@liu.se).
 

Socialt arbete och Välfärdsrätt seminarieserie (IKOS)

Högre seminarium i Socialt arbete och Välfärdsrätt avser att kritiskt granska empirisk forskning och teorier om aktuella samhällsproblem utifrån deras sociala och välfärdsrättsliga dimensioner. Seminariet är öppet för alla som bedriver forskning av relevans för socialt arbete och välfärdsrätt.

De texter som ventileras är vanligtvis hämtade från pågående avhandlingsarbeten, från den forskning som bedrivs av seniora forskare vid avdelningen samt från inbjudna gäster vid andra universitet vars forskning är relevant för socialt arbete och välfärdsrätt (ca tre inbjudna gäster per termin).

Tiden för högre seminariet är vanligtvis varje torsdag mellan 13:15 – 15:00.

Vi välkomnar alla forskare och forskarstuderande! Ingen föranmälan behövs. Den text som ska seminariebehandling skickas ut en vecka före seminariet går av stapeln.

Nyckelord: Socialt arbete, välfärdsrätt, Sociala problem, Exkludering, Rättigheter, Barn/unga och välfärdens institutioner, Äldre, Transnationellt socialt arbete, Migration, Teorivägledd forskning i socialt arbete

Kontakt: Dimitris Michailakis dimitris.michailakis@liu.se och Hanna Scott hanna.scott@liu.se
 

Statistik och matematisk statistik (IDA, MAI)

Statistik och maskininlärning (IDA) gemensamt med Tillämpad matematik (MAI) anordnar en seminarieserie, där internationellt och nationellt erkända statistiker presenterar ny forskning. Seminarierna hålls vanligtvis en tisdag i månaden kl 15.15-16.15. För mer information och zoom-länk, kontakta Krysztof Bartoszek.

Nyckelord: statistik (matematisk och tillämpad), sannolikhetsteori, , tillämpad sannolikhet, finansiell matematik, 

Kontakt: Krzysztof Bartoszek, IDA (krzysztof.bartoszek@liu.se), Torkel Erhardsson, MAI (torkel.erhardsson@liu.se)

 

STRIPE - Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö

Seminarieserien samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Work-in-progress presentationer i seminariet inriktar sig på infrastrukturers skiftande framträdande inom olika diskurser, de visioner som omger dem och den betydelse de tillmäts av olika aktörer och under olika tidpunkter, liksom vilka politiska logiker som bestämmer planeringen av infrastrukturer. 

Tid: Tisdag kl. 13.15-15

Nyckelord: infrastruktur, miljö, politik, STS, socioteknisk förändring, tvärvetenskap

Kontakt: Nancy Brett (nancy.brett@liu.se), Simon Haikola (simon.haikola@liu.se)

 

The HEAD and DRD seminar series

Seminarieserien ges av Avdelningen för handikappvetenskap vid IBL och är företrädesvis på engelska. Syftet med seminarieserien är att skapa en arena där forskare inom handikappvetenskap, kognitiv hörselvetenskap och angränsande forskningsområden kan mötas och diskutera aktuella resultat och metoder. Seminarieserien innefattar ett brett spektrum av forskningsämnen relevanta för handikappvetenskap som tvärvetenskapligt forskningsämne samt för handikappvetenskaplig forskningsmetod. Föredrag från externa forskare varvas med interna bidrag. Ämnen och inbjudna talare baseras på önskemål från forskningsmiljön. Seminarierna hålls vanligtvis på onsdagar kl. 13.15-15.00 och det brukar vara ett seminarium per månad. Seminarieserien är öppen för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs. Man kan delta i seminarier både på plats och via Zoom. Seminarieserien organiseras av postdoktorer vid Avdelningen för handikappvetenskap vid IBL.

Nyckelord: Funktionsnedsättning, funktionshinder, tvärvetenskap, kognition, kommunikation, kognitiv hörselvetenskap, handikappvetenskap

Kontakt: Elisabeth Ingo (elisabeth.ingo@liu.se)

 

The Posthumanities Hub

Seminarieserie för dig som är nyfiken på gränsöverskridande humaniora och samhällsvetenskap i möten med teknik, naturvetenskap och konst i syfte att kritiskt och kreativt bearbeta samhällets stora utmaningar så som AI, syntetisk biologi, pandemier och inte minst hållbarhetsfrågor. Miljöorienteringen vi kultiverat med feministisk teori de senaste åren har till exempel handlat om hav- och kuster, artrikedom, vår relation till utrotning och sårbarhet, till jord, skog, till själva hållbarhetsbegreppet och etik över många generationer. I fokus står olika mänskliga och mer-än-mänskliga livsvillkor som överskrider den moderna distinktionen mellan natur och kultur. Det är ju mer uppenbart för oss nu att vi människor är väldigt mycket i naturen (utsläpp, djurhållning, plaster, betong) och att naturen samtidigt är en del av oss (virus, kropp, fysisk omgivning och samexistens). Bara genom gemensamma insatser kan vi integrera vårt kunnande och lära oss leva/överleva bättre tillsammans i detta postnaturliga tillstånd. Vi utgör en väldigt postdisciplinär samling av integrativa forskare inom feminist posthumanities, environmental humanities, bio- and eco philosophy, genus och teknik, science and technology studies, konstnärlig forskning, design, kulturstudier, multispecies studies – som delar intresset för att sätta mänskliga olikheter i ekologisk kontext och icke-mänskliga förhållanden i etisk kontext. Det vill säga vi respekterar kunskaper som ger viktiga existentiella insikter men inte den konventionella uppdelningen mellan natur, kultur och dess discipliner. Seminarieserien överskrider universitetsgränser och såklart också nationella gränser (och hålls alltid på engelska) och den hålls sedan 2020 helt online (i zoom). Annonsering och registrering (i god tid, vi brukar bli många) via FB och www.posthumanities.net – Varmt välkomna!

Kontakt: Cecilia Åsberg (LiU), Marietta Radomska (LiU) och Janna Holmstedt (SHM, KTH)

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-02