Göm menyn

Ansvar och strategi för forskarutbildningen

Ansvarsfördelning

Det övergripande ansvaret för forskarutbildningarnas genomförande och kvalitet har filosofiska fakultetsstyrelsen. Strategiska överväganden kring forskarutbildning, men även forskning och grundutbildning, finns formulerade i fakultetens strategiska handlingsplan.

För att säkerställa att forskarutbildningarna håller hög kvalitet har styrelsen inrättat en forskarutbildningsnämnd. Det vardagliga arbetet för respektive forskarutbildning har fakultetsstyrelsen delegerat till den institution där forskarutbildningen är placerad.

 

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden följer fortlöpande upp fakultetens forskarutbildning, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom fakultetskansli. I dialog med styrelsen utarbetar nämnden varje år en specificerad verksamhetsplan för nämndens arbete. Planen fastställs och följs upp av styrelsen. Fakultetsstyrelsen fattar även beslut om handlingsplan för nämndernas arbete under mandatperioden.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-01