Göm menyn

Studietiden

Det är ett viktigt och långsiktigt åtagande att anta en doktorand. Inte bara doktorandens försörjning ska kunna garanteras under studietiden, utan också kvaliteten i den undervisning och handledning som ges, samt en kreativ och öppen arbetsmiljö. Det är fakultetens erfarenhet att den goda studietiden, och därmed det goda vetenskapliga resultatet, åstadkoms genom en kombination av ekonomisk och social trygghet, kvalitativt högtstående och professionell utbildning, samt ett gott arbetsklimat såväl mellan lärare och doktorander som inom doktorandgruppen.

Till goda arbetsvillkor hör att doktoranden under hela den aktiva studietiden ska ha tillgång till en arbetsplats. Det ska även ges möjlighet att använda institutionens utrustning, personalrum m.m. enligt de villkor som gäller för övrig personal vid institutionen.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-06