Göm menyn

Forskarutbildning - sidor för antagna doktorander och anställda

Här hittar du fakultetens information riktad till antagna doktorander samt anställda som på ett eller annat sätt arbetar med forskarutbildning.

En sammanställning över alla våra forskarutbildningsämnen hittar du på våra externa sidor. Där hittar du även studieplan och kontaktperson för varje ämne.

Forskarutbildningssidan i externa webben

Information om hur antagning går till finns också på våra externa sidor.

Antagning till forskarutbildning inom Filosofiska fakulteten


 

 

Doktorandundersökning

 

 

Studera på forskarnivå

studera.nu finns det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarutbildningen. Den ger en mängd praktiska tips och råd som du faktiskt inte kan vara utan!

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-21