Göm menyn

Forskarutbildning - sidor för antagna doktorander och anställda

Här hittar du fakultetens information riktad till antagna doktorander samt anställda som på ett eller annat sätt arbetar med forskarutbildning.

En sammanställning över alla våra forskarutbildningsämnen hittar du på våra externa sidor. Där hittar du även studieplan och kontaktperson för varje ämne.

Forskarutbildningssidan i externa webben

Information om hur antagning går till finns också på våra externa sidor.

Antagning till forskarutbildning inom Filosofiska fakulteten


 

 

Doktorandundersökning

 

 

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-23