Göm menyn

Filosofiska fakultetens forskningsdag 2020

Varmt välkommen till Filosofiska fakultetens Forskningsdag 2020! I år är temat "På väg mot ett system för kvalitetssäkring av fakultetens forskning”. Vicerektor för forskning Per-Olof Brehmer kommer att informera om det pågående arbetet inför LiUs kommande kvalitetssäkringssystem för forskning. Under dagen kommer vi även att diskutera frågan om hur ett system för LiU och vår fakultet bäst ska utformas.

Givet ämnets aktualitet och betydelse för fakultetens forskningsverksamhet är det vår starka förhoppning att samtliga forskningsmiljöer kan vara representerade vid detta tillfälle.

 

Tid: 3 september, kl 9.00-12.00

Plats: online via Zoom (länk kommer att skickas ut till alla anmälda)

Program

9.00 - 9.10       

Inledning - Mathias Broth, prodekan fil fak

9.10 – 9.55    

”På väg mot ett system för kvalitetssäkring av forskning”, vicerektor Per-Olof Brehmer

9.55-10.10

Paus för kaffe

10.10 – 10.25  

Introduktion till gruppdiskussioner om hur ett kvalitetssäkringssystem för Filosofiska fakultetens forskning bör vara beskaffat, Mathias Broth

10.25 - 11.10  

Gruppdiskussioner

11.10 – 11.55  

Plenumdiskussion med vicerektor Per-Olof Brehmer

11.55

Avslutning

 

Anmälan

Klicka här för anmälan.

Vid frågor, kontakta mathias.broth@liu.se.


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-22