Göm menyn

Filosofiska fakultetens forskningsdag

Hur bör våra forskningsmiljöers prestationer bedömas?

Den 7 juni fattade Rektor beslut om ny resursfördelningsmodell för Linköpings universitet. Vad gäller finansiering av forskning anger beslutet att fakultetsanslaget ska riktas mot forskningsmiljöer, och innehålla såväl en basersättning som en prestationsinriktad ersättning. Det åligger fakultetens styrelse att besluta om vilka kriterier som ska användas för den prestationsinriktade ersättningen. I syfte att erbjuda fakultetens forskare möjlighet att diskutera och ge sin syn på vilka kriterier som är lämpliga för vår fakultet kommer Filosofiska fakultetens forskningsdag 2021 att ägnas åt denna fråga.

Välkomna!

Datum och tid

29 september kl 9-12

Program

09.00 - 10.00 Vicerektor Per-Olof Brehmer: En ny resursfördelningsmodell för LiU

10.00 - 10.15 Paus

10.15 - 11.00 Gruppdiskussioner: Vilka kriterier lämpar sig bäst för att bedöma prestation vid Filosofiska fakulteten? Dekan Karin Axelsson inleder

11.00 - 12.00 Plenumdiskussion. Prodekan Mathias Broth modererar

Anmälan

Klicka här för anmälan

Vid frågor, kontakta mathias.broth@liu.se


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-07