Göm menyn

Fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten

Fakultetsstyrelsens sidor har flyttat till intranätet. Du hittar dem här: https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/fakultet-filfak-fakultetsstyrelsen.aspx

 

 

Du är inte inloggad med LiU-id (inloggning för anställda och studenter)


Sidansvarig: pia.brink@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-15