Göm menyn

Hållbar utveckling - hur integrerar vi det i fakultetens utbildningar?

Filosofiska fakultetens grundutbildningsdag

 

Filosofiska fakultetens grundutbildningsdag genomfördes den 28 februari 2018 med temat Hållbar utveckling - hur integrerar vi det i fakultetens utbildningar?

Grundutbildningsdagen är ett årligt arrangemang där aktuella pedagogiska frågor diskuteras.  Under förmiddagen fick vi ta del av några olika presentationer som på olika sätt belyser och ger exempel på hur hållbar utveckling kan integreras i våra utbildningar. Via länkarna nedan kan du nu ta del av presentationsunderlagen.

”Hållbar utveckling inom utbildning – relevans, retorik, resurs”

Åsa Danielsson, prodekan

”Vad innebär hållbarhet i utbildningar om digitalisering?”  

Ida Lindgren, programansvarig Kandidatprogrammet Systemvetenskap samt Masterprogrammet IT och management

”Hur gör vi en utbildning för hållbara socionomer?”

Marie Gustavsson, programansvarig Socionomprogrammet

”Dilemma – En introduktion till reflektion och diskussion om hållbar utveckling ”

Annika Silvervarg, programansvarig Masterprogrammet kognitionsvetenskap

 


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 28 15:45:48 CEST 2018