Göm menyn

Hedersdoktorer vid Filosofiska fakulteten

Härmed ges tillfälle att inkomma med förslag till hedersdoktorer vid Filosofiska fakulteten inför 2020 års akademiska högtid, vilken äger rum i Linköping den 15-16 maj 2020.

Till hedersdoktor kan den utses som genomfört mycket betydelsefulla vetenskapliga eller konstnärliga insatser för fakulteten. Sådana insatser kan ha skett genom egen forskning men även genom författarskap, folkbildning, informationsspridning eller annan samverkan med samhället. En hedersdoktor kan vara verksam antingen inom eller utanför akademin.

Förslag till hedersdoktor ska innehålla namn, kontaktuppgifter, cv samt förslagsställarens utförliga motivering till varför föreslagen kandidat bör utses till hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten. Namnförslagen skall behandlas konfidentiellt och får inte spridas utanför förslagskretsen. Den är mycket viktigt att inga kontakter tas med föreslagen kandidat från förslagsställarens sida.

Förslagsställare uppmärksammas på att doktorstiteln i Sverige äger riksgiltighet, vilket innebär att en filosofie doktor eller en filosofie hedersdoktor utsedd vid ett svenskt lärosäte inte kan utses till filosofie hedersdoktor vid annat svenskt lärosäte. Ovanstående begränsning gäller ej filosofie doktor utsedd vid utländskt lärosäte.

Förslag skall lämnas senast fredagen den 29 november 2019 till dekanus Karin Axelsson, dekanus@ffk.liu.se

Beslut om hedersdoktorer fattas av Filosofiska fakultetsstyrelsen efter beredning av dekanatet.

 


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-20